Zakázanka
Domů

Zakázanka

Menu

Vrása

Starohorní vrstvy v tomto místě tvoří zvláštní vlnovku, které se odborně říká vrása. Nalézt krásně odkrytou vrásu jako zde se podaří jen vzácně.

Obrazek

Vrása je geologický útvar, který je výsledkem bočního tlaku na zemskou kůru, při kterém dochází k porušení původně vodorovného uložení vrstev. Jedná se nejčastěji o vlnovitě prohnutou část zemské kůry.

Úplná vrása

Úplná vrása se skládá z vypouklé části (antiklinála) a vyduté korytovité části (synklinála). Někdy dojde k tzv. překocení sledu vrstev, kdy se nahoru dostanou mladší vrstvy a dolů starší vrstvy. Pokud není původní sled vrstev znám, používá se při popisu vrásy označení antiforma a synforma.

Obrazek