Zakázanka
Domů

Zakázanka

Menu

Skalní stěna vypovídá

PŘI PROCHÁZCE ZAKÁZANKOU se dozvíte mnoho zajímavostí nejen o zvířatech a rostlinách , ale hlavně o geologické historii území. Důležitou sou částí je jev zvaný zlom, který probíhá šikmo přes skálu, oddělující dolní a horní část pražské zoo. Ten to zlom je ne jlépe viditelný právě zde.

Obrazek

Převislá rovná skalní plocha ve výběhu paovcí hřivnatých je ukázkou variského zlomu (pochází z mladších prvohor asi před 350 miliony let). Podle tohoto zlomu zaklesly horniny z prvohorního útvaru ordoviku (450 milionů let staré) do starohorního podloží (600 milionů let starého). Nad zlomem se zachoval ordovický bazální slepenec a slabá vrstva sopečných tufů, pod zlomem vystupují starohorní fylitické droby.

Sklon zlomu

Sklon zlomu pod mladší vrstvy svědčí o tom, že se jedná o jev zvaný pokles, tedy o zlom vzniklý při uvolnění napětí v zemské kůře a následném roztažení hornin (extenzi). Skalní převis vznikl následkem větší odolnosti slepence proti zvětrávání.

Obrazek

Bazální slepenec

Detail svrchní vrstevní plochy bazálního slepence, která představuje kamenitou mořskou pláž před zhruba 470 miliony let.

Obrazek