Zakázanka
Domů

Zakázanka

Menu

Ukázka přesmyku a drceného pásma

Na tomto místě vidíme zajímavý jev zvaný přesmyk. Starohorní horniny na území Zoo Praha jsou často porušené zlomy a vrásami, vzniklými při horotvorných procesech. Přesmykem nazýváme jeden z typických zlomů.

Oba jevy, přesmyk a drcené pásmo, vidíme v názorné ukázce na tomto odkryvu. V drceném pásmu jsou četné nepravidelné bílé křemenné žilky a čočky, které vznikly krystalizací oxidu křemičitého (SiO2) z roztoků prolínajících drceným pásmem.

Obrazek
(1) PŘESMYK, (2) DRCENÉ PÁSMO, (3) KŘEMENNÉ ŽILKY A ČOČKY

Přesmyk

Přesmyk je zlom, u něhož došlo na nakloněné ploše k přesunu jedné kry přes druhou a tím k jejich stlačení. Orientovaný tlak (stres) spojený se vznikem přesmyků vedl někdy k drcení hornin v sousedství zlomu, hlavně pod ním.

Obrazek