Zakázanka
Domů

Zakázanka

Menu

Milovníci slunce

Co je skalní step? Strmé skalnaté stráně kolem řek vytvářejí zvláštní prostředí, označované jako skalní step. Půda je tenká, často nesouvislá, voda rychle odtéká, stráně jsou v létě rozpálené a v zimě promrzají. Takovým podmínkám se dokázali přizpůsobit jen někteří živočichové a rostliny. Označujeme je jako sucho- a teplomilné – jedním slovem xerotermní.

Obrazek

Užovka podplamatá

Natrix tesselata

Je to stepní druh mnohonožky, který poznáme podle dvojitého výstražného pruhu na hřbetě. Jako ostatní druhy mnohonožek se živí zbytky rostlin a stará se o tvorbu humusu.

Obrazek
foto: M. Velenský

Užovka obecná

Natrix natrix

Naše nejhojnější a nejznámější užovka má typické žlutavé půlměsíčky těsně za hlavou. Ráda se vyhřívá na kládách nebo kamenech, ovšem na lov se vydává pod suchý svah, protože loví hlavně žáby.

Obrazek
foto: P. Velenský

Užovka hladká

Coronella austriaca

Lidé si tohoto štíhlého hada s tmavou "korunkou" na hlavě často pletou se zmijí. Rozdíl je v tom, že užovka nemá na hřbetě souvislou klikatou čáru, ale jen tmavé skvrnky. Na území zoo se vyskytuje poměrně vzácně, zmije tu nežije vůbec.

Obrazek
foto: P. Velenský

Ještěrka zelená

Lacerta viridis

Žije hlavně v jižní Evropě, u nás se vyskytuje jen ostrůvkovitě. Má ráda suché a teplé stráně s nízkým porostem. Od dubna do září byste mohli zastihnout jasně zeleného samce i skromněji hnědavou samičku, jak se vyhřívají na kamenech nebo kládách.

Obrazek
foto: J. Straka

Ještěrka obecná

Lacerta agilis

Je to naše nejhojnější ještěrka, ale v zoo se vyskytuje méně často než ještěrka zelená. Zastihnete ji nejčastěji dopoledne a v podvečer, přes den se ukrývá. Loví hmyz a jiné bezobratlé.

Obrazek
foto: M. Szczepanek