Zakázanka
Domů

Zakázanka

Menu

Co tu roste

Na příkrých kamenitých svazích mezi vystupujícími skalkami se daří vzácným rostlinám, které vytvářejí ostrůvkovité travnaté porosty, jež jsou střídané křovinami a lemované řídkými lesy. Toto velmi specifické prostředí označujeme jako skalní step. V naší přírodě se vyskytuje už jen ostrůvkovitě, protože snadno podléhá zarůstání náletovými dřevinami.

Obrazek

Mařinka psí

Asperula cynanchica

Nenáročná bylina, které se daří na suchých místech s tenkou vrstvou půdy. Má tenké lodyhy a úzké listy, bílé až narůžovělé květy jsou uspořádané v řídkém květenství. Kvete od června do září.

Obrazek
foto: B. Haynold

Tařice skalní

Aurinia saxatilis

Od dubna do května se skály rozzáří hustými trsy tařic. Podlouhlé listy tvoří přízemní růžici, zatímco stonky obalené latami nápadně žlutých květů dosahují délky délky až 30 cm.

Obrazek
foto: Pražák

Zvonek jemný

Campanula gentilis

Je to středoevropský druh, zcela nenáročný na půdu. Na konci lodyhy, vysoké až 35 cm, vyrůstají od července do září blankytně modré květy. Zvonek jemný je považován za ohrožený druh.

Obrazek
foto: H. Zell

Mateřídouška časná

Thymus praecox

Na skalách a suchých svazích vytváří mateřídouška nízké keříčky. Rozkvétá v květnu až červnu. Poměrně velké kvítky tvoří řídké květenství.

Obrazek
foto: Tigerente

Kostřava walliská

Festuca valesiaca

Modrošedé listy a husté trsy kostřavy, vysoké až 50 cm, dodávají skalní stepi zvláštní ráz. Krátké klásky na vzpřímených stéblech. Je považována za druh vyžadující zvýšenou pozornost.

Obrazek
foto: P. Filippov