Zakázanka
Domů

Zakázanka

Menu

Odkrytá hranice

Právě zde můžete obdivovat dokonale odkrytou hranici dvou geologických období, vzdálených stamiliony let, Starohor a prvohor. Hranice není vodorovná, protože na ni působilo kadomské vrásnění.

Obrazek

Slepenec z prvohor (z období ordoviku) je na tomto místě 30–50 cm mocný. Je pevně spojen s podložím (tvořeným droby a slepenci ze starohor), takže hranice je málo zřetelná. Zato je velmi nápadná svrchní vrstevní plocha slepence.

Dvě geologická období

Na horninách svrchních starohor (droby a prachovce) leží vrstva slepence z prvohor (ordoviku) 30–50 cm mocná. Jde o křemitý slepenec, jehož pojivem je křemen.

Obrazek

Křemitý slepenec

Slepencová vrstva má v místech výskytu v zoo poměrně stálou mocnost. To svědčí o tom, že se usadila na zarovnaném skalním povrchu. K zarovnání skalního podkladu při šíření moře dochází působením příboje na skalnaté pobřeží. Slepencová vrstva tedy představuje kamenitou mořskou pláž.

Obrazek

Sopečné tufy a tufity

Sopečné tufy a tufity (jde o vodou přeplavené sopečné popely) v nadloží slepence svědčí o tom, že se usadily v klidnějším mořském prostředí. Nebyly v nich nalezeny žádné zkameněliny.

Obrazek