Zakázanka
Domů

Zakázanka

Menu

Obnova skalní stepi

Skalní sráz oddělující dolní a horní část zoo je přírodně velmi cenné území. Postupně však zarostl a vzácné druhy rostlin i živočichů v něm přestaly nacházet vhodné podmínky k životu.

Obrazek

Projekt revitalizace

V roce 2012 byla zahájena obnova celého svahu, a to v souvislosti s opatřením proti postupující skalní erozi. Jejím cílem je revitalizace jedinečných společenstev skalních stepí, návrat původních druhů živočichů a rekonstrukce cenných geologických jevů.

Aby se skalní masiv stal opět přírodovědně cennou lokalitou, muselo se přistoupit k odstranění většiny cizorodých dřevin, které stráně stínily. Tím se uvolnil prostor pro návrat původních druhů skalní stepi, které se zde v minulosti nacházely a které na stinných a chladných místech nedokážou přežít.

Zakázanka

Již od 30. let 20. století prochází skalním masivem cesta zvaná Zakázanka, v 80. letech však musela být uzavřena. Současná rekonstrukce cestu opět zpřístupnila a nabídla zajímavou alternativu, kudy se při procházce zahradou vydat, pokud si chcete vychutnat dříve skryté výhledy na zoo i panorama Prahy.

Obrazek
foto: Miroslav Bobek

Postup obnovy skalní stepi

Plošné odstranění borovice černé a trnovníku akátu – v Evropě jsou nepůvodní a vytlačují domácí flóru.

Doplnění původních druhů stromů a keřů (trnka, hloh, skalník a další) tak, aby nepřesáhly pětinu plochy území.

Podpora přirozeného šíření bylin a trav z okolí.

Cílený dosev vybraných ploch směsí semen původních druhů, získaných z nejbližšího okolí.

Pravidelná údržba dřevin – vždy po třech až pěti letech.

Přírodní bohatství

Kromě jedinečného skalního výchozu se zajímavými geologickými jevy se celé revitalizované území opět stane domovem mnoha vzácných druhů teplomilných a suchomilných rostlin a živočichů.

Hadinec obecný

Obrazek

Kuloštítník beraní

Obrazek

Otakárek fenyklový

Obrazek