Příměstské tábory v Zoo Praha

Příměstské tábory


Vážení příznivci a přátelé Zoo Praha, pro nadcházející letní prázdniny jsme pro Vás připravili příměstské tábory, které jistě potěší všechny malé nadšené biology a milovníky zvířat.

Kapacita táborů je pro letošní rok 2021 naplněna. 

Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Termíny táborů:

  •   5. –   9. 7. 2021 - 2 skupiny po 20 účastnících, určeno primárně pro děti od 8 do 11 let
  • 19. – 23. 7. 2021 - 2 skupiny po 20 účastnících, určeno primárně pro děti od 12 do 15 let
  • 26. – 30. 7. 2021 - 2 skupiny po 20 účastnících, určeno primárně pro děti od 8 do 11 let
  •   9. – 13. 8. 2021 - 2 skupiny po 20 účastnících, určeno primárně pro děti od 12 do 15 let
  • 16. – 20. 8. 2021 - 2 skupiny po 20 účastnících, určeno primárně pro děti od 8 do 11 let
  • 23. – 27. 8. 2021 - 2 skupiny po 20 účastnících, určeno primárně pro děti od 12 do 15 let

Na co se můžete během táborů těšit? *

Na děti čeká bohatý program plný her, zábavy a poučení. Letošní rok se symbolicky vydáme na cestu kolem světa a podrobně prozkoumáme jednotlivé kontinenty, biotopy a živočichy v nich žijící. Účastníci táborů se dozvědí mnoho informací ze zoologie, chovatelství, ochrany přírody či ekologie a prakticky si vyzkouší práci krmivářů, chovatelů i kurátorů zvířat. Chybět nebudou ani návštěvy rozličných zázemí či setkání s odborníky na slovo vzatými! Důležitým bodem programu bude také povídání o poslání nejmodernějších zoologických zahrad dnešní doby a o projektech na záchranu ohrožených druhů, které Zoo Praha realizuje. Věnovat se přitom nebudeme pouze zvířatům v expozicích, ale posvítíme si i na divokou přírodu v Zoo Praha, například na užovky podplamaté, ještěrky zelené či na obyvatele našich hmyzích hotelů. Děti se také zúčastní speciálního workshopu na výrobu sloního papíru. V areálu Zoo Praha čeká na účastníky táborů nejen množství pavilonů a venkovních expozic, ale také zázemí Vzdělávacího centra, hřiště, či Piknikové louky, jíž děti využijí na nejrůznější pohybové aktivity.

Všechna témata přiblížíme dětem hravou a zábavnou formou, prostřednictvím soutěží, kvízů a vycházek za zvířaty ze všech koutů světa. Naším cílem je probouzet v dětech zdravou soutěživost, ale i prohlubovat schopnost jejich kolektivní spolupráce. Lektory tábora budou zkušení pracovníci ze Zoo Praha, kteří mají bohaté zkušenosti s vedením zooškol, táborů či zookroužků.

Tábory jsou rozčleněny na dvě kategorie, odpovídající nárokům a potřebám dětí odlišného věku. Část turnusů tak věnujeme mladší věkové kategorii dětí od 8 do 11 let, druhou část pak starším dětem ve věku od 12 do 15 let. Tábory jsou pětidenní a probíhají od pondělí do pátku. Program začíná vždy v 8.30 a trvá až do 16.00.

Cena za tábor je 4500,- Kč. Poplatek zahrnuje vstupné do areálu zahrady po celou dobu trvání tábora, obědy, pitný režim, veškerý potřebný materiál na hry a další aktivity, certifikát účastníka, řadu tematických odměn a další náklady spojené s programem a jeho realizací. Plnou cenu tábora je nutno zaplatit on-line platební kartou během podání elektronické přihlášky. Týden před začátkem každého turnusu budou rodičům zaslány podrobné pokyny.

Příměstské tábory se budou řídit aktuálními platnými bezpečnostními a hygienickými pokyny. Průběžně sledujeme veškerá nařízení, která jednotlivá ministerstva vydávají, abychom plnili všechny hygienické standardy a minimalizovali tak riziko možného přenosu onemocnění.

V případě dotazů se obracejte na tabory@zoopraha.cz nebo na telefon 296 112 116.

Těšíme se na všechny účastníky a doufáme, že společně s Vámi budeme moci prožít léto plné zážitků v Zoo Praha!

Každé dítě se může během letních prázdnin zúčastnit pouze jednoho běhu tábora!

* Konání a program tábora mohou být pozměněny či zrušeny v návaznosti na aktuální bezpečnostní opatření.