Pravidla

Informace

Zoo Praha  |  04. 01. 2016


Vážení příznivci Zoo Praha,
děkujeme vám za zájem o naši zoo. Zde jsou základní informace o možnostech adopce a sponzorování zvířat.

Rozdíl mezi adopcí a sponzorstvím

Sponzorství i adopce probíhají formou dobrovolného sponzorského daru. Každé zvíře chované v naší zoo je oceněno finanční částkou, která je u jednotlivých druhů odlišná a je odvozená od ročních nákladů na krmivo a další péči o dané zvíře.

 

SPONZOR
Sponzorem se může stát každý, kdo zaplatí částku minimálně 100 Kč na kterékoli zvíře. Po dobu jednoho roku pak bude mít jako drobné poděkování od naší zoo cedulku se svým jménem u expozice (či v pavilonu) daného zvířete a bude pozván na setkání sponzorů a přátel zoo (konané zpravidla v prosinci).

ADOPTIVNÍ RODIČ
Pokud se chcete stát adoptivním rodičem, je nutné zaplatit roční příspěvek, který je uveden u jednotlivého druhu v přehledné tabulce po kliknutí zde. V tomto případě získáváte krom cedulky se svým jménem u daného zvířete (či v pavilonu) po dobu jednoho roku také benefity dle zvoleného zvířete. Benefity naleznete také v naší přehledené tabulce po kliknutí zde.

PARTNER CHOVU
Speciální kategorií, spíše pro dárce z firemní sféry, je tzv. partner chovu. V tomto případě se jedná o dar ve výši 100 000 Kč, kdy kromě všech výhod adoptivního rodiče získává dárce i samostatnou barevnou cedulku se svým logem/názvem či jménem ve formátu A4 u expozice daného zvířete.

 Pravidla

 • Doba trvání adopce i sponzorství je 12 měsíců od data přijetí platby.
 • Dar je daňově odečitatelnou položkou a na přání vám rádi vystavíme potvrzení pro finanční úřad.
 • Cedulka se jménem u expozice je v maximální délce 35 znaků (včetně mezer). U darů od 5 000 Kč je možné na cedulku u expozice místo textu umístit logo společnosti. Cedulky se aktualizují kvartálně (jméno tedy bude uvedeno nejpozději do třech měsíců od data přijetí platby). Na cedulky není možné umístit text ve formě internetové adresy.
 • Adopce škol (MŠ, ZŠ, SŠ) se v některých částech liší od adopce fyzických osob. Detaily najdete vždy u každého zvířete zvlášť.
 • Adopce právnických osob se v některých částech liší od adopce fyzických osob. Detaily najdete vždy u každého zvířete zvlášť.
 • V průběhu roku může dojít z chovatelských či provozních důvodů ke krátkodobému či trvalému umístění zvířete mimo expozici či k celkovému ukončení jeho chovu. V případě ukončení chovu či trvalého přesunu daného zvířete do zázemí bude adoptivní rodič či sponzor na tuto skutečnost následně upozorněn prostřednictvím kontaktního e-mailu či adresy, a současně mu bude nabídnuta změna adoptovaného či sponzorovaného zvířete.
 • Jména sponzorů a adoptivních rodičů zvířat, která jsou dočasně mimo expozici, jsou umístěna na panelu poblíž velké voliéry dravců.

ZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní