Repelentem na mloky, svět bez úhořů a tygři ve vývaru

Pohledem ředitele

Miroslav Bobek  |  05. 11. 2018


Když jsem před čtrnácti dny dokončoval sloupek o úhořích, s těžkým srdcem jsem kvůli předepsanému rozsahu vyškrtl zmínku o tom, jak je poškozují stopová množství kokainu, která se z městských kanalizací dostávají do řek. Dnes si to mohu alespoň zčásti vynahradit. Tuto středu vyšla v Biology Letters práce, která ukazuje, že picaridin obsažený v některých repelentech velmi účinně hubí pulce mloků. Vzhledem k tomu, že spotřeba repelentů celosvětově narůstá a účinné látky končí v povrchových vodách, dochází k tomu, že od sebe komáry sice odpuzujeme, ale současně posouváme na hranici vyhubení jedinečné tvory, kteří přispívají k redukci počtu jejich larev.

Je to další v proudu špatných zpráv o vlivu člověka na biosféru. Přehledně je sumarizuje zpráva Living Planet Report 2018, kterou rovněž tento týden vydal Světový fond na ochranu přírody. Zlomky z ní se dostaly i do našich médií, ale doporučuji přečíst si ji celou (je volně ke stažení, rozsah 146 stran). Musím ovšem upozornit, že jde o skutečně hororové čtení věnované znečišťování prostředí, degradaci půd, odlesňování, nadměrnému lovu a mnoha dalším nepříjemným věcem. Jejich důsledkem je i to, že podle relevantních odhadů se v letech 1970 až 2014 snížila početnost populací obratlovců o 60 %. To je skutečně děsivé číslo. Kdyby ke stejnému poklesu došlo u lidí, zely by Severní i Jižní Amerika, Afrika, Evropa, Čína a Oceánie prázdnotou. Zmíněných 60 % je přitom globální průměr. Například ve sladkých vodách došlo v uvedeném období k poklesu o 83 % (nemohu v této souvislosti nepřipomenout snížení stavů úhoře říčního na odhadované 1 % – a se smutkem konstatovat, že jeho úplný zánik je podle mého názoru již pouze otázkou času).

A vyhlídky nejsou vůbec dobré. Na optimismu přitom ještě ubírá zpráva, která se objevila hned v pondělí. Čínská Státní rada umožnila používat pro lékařské účely nosorožčí rohy a tygří kosti. Zdůraznila sice, že má jít o produkci z farem, avšak obavy z dalšího nárůstu pytláctví tím rozhodně nerozptýlila. Neposunuli jsme se dopředu, ale naopak o pořádný kus zpět.

Psáno pro MF Dnes 


Podobný drakovi se vlnivým pohybem vznášel nade dnem kambrických moří. Měl velké složené oči, jimiž pátral po trilobitech, dlouhé přívěsky – svého druhu klepeta – vybíhající z přední části těla, kruhový, dolů...

Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Nebýt úchvatného stromu před vchodem, asi bychom návštěvy hinduistického hadího chrámu Manarassala Sree Nagaraja trochu litovali. Jenže ten strom obklopený stylizovanými soškami kober, u nichž se zastavovali poutníci, ten nám...
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní