Představujeme nový pavilon goril

Ostatní články

Zoo Praha  |  04. 10. 2016


V zájmu zajištění bezpečného chovu goril, plánuje Zoo Praha postavit gorilám nový pavilon mimo zónu ohroženou povodněmi. Stavba bude vybudována na pozemcích zoologické zahrady určených k jejímu rozvoji a byla důsledně navržena tak, aby nenarušovala krajinný ráz celé lokality. U nového pavilonu goril bude otevřen nový vstup do zoologické zahrady s vazbou na MHD, čímž dojde k zlepšení dopravní obslužnosti v místě.

Pohled od jihozápadu z ulice Pod Hrachovkou. Zdroj: Zoo Praha Pohled od jihozápadu z ulice Pod Hrachovkou. Zdroj: Zoo Praha

Je výstavba nového pavilonu goril v Zoo Praha nutností?

V zájmu zajištění bezpečného chovu goril, jakožto zvlášť významného ohroženého druhu, jehož chov má v Zoo Praha dlouhou tradici, je výstavba nového pavilonu goril mimo zónu ohroženou povodněmi nutností. Stávající pavilon goril byl bohužel před lety nešťastně umístěn v nejnižším místě areálu Zoo Praha. Během povodně v roce 2002 byl zcela zaplaven a utopil se v něm gorilí sameček Pong. Podruhé došlo k zaplavení pavilonu při povodních v roce 2013 a celá gorilí rodina se opět ocitla ve vážném ohrožení.  Jediným východiskem pro zajištění bezpečného chovu stávající gorilí skupiny je tedy vybudování nového pavilonu mimo zátopovou zónu.

Nenaruší stavba nového pavilonu krajinný ráz?

Součástí zadání při vypsání architektonické soutěže na stavbu nového pavilonu byl i požadavek, že nový pavilon nesmí narušit krajinný ráz prostoru Sklenářky ani dálkové pohledy na tento cenný objekt a okolí. Nový pavilon goril tak v nejvyšší možné míře respektuje krajinný ráz celé lokality. Celý objekt bude zapuštěn do okolního terénu a obsypán vytěženou zeminou. Části pavilonu, které budou z provozních důvodů odhalené, budou podobné skalnatému nebo hlinitému svahu. K neviditelnosti pavilonu pod Sklenářkou přispívá nejen zapuštění stavby do okolního terénu, ale také zelená zatravněná střecha.

Součástí pavilonu bude také venkovní amfiteátr se sedacími schody umožňující pohodlné posezení. Hlavní vnitřní návštěvnický prostor, který bude navozovat atmosféru zešeřelého pralesa, otevře návštěvníkům pohled na dvě prosluněné mýtiny se skupinami goril. U vnitřního amfiteátru bude klesat úroveň podlahy až o půl metru pod úroveň výběhů, čímž se návštěvníkům naskytne možnost velmi blízkého kontaktu se zvířaty. Při cestě zpět do prostoru venkovní vyhlídky návštěvníci projdou výukovými prostory, kde se dozvědí informace o mizejících pralesech. Součástí prostor bude také projekční místnost stylizovaná do podoby africké školy. V severní části pavilonu pak bude situováno provozní a chovatelské zázemí.

Nedojde výstavbou nového pavilonu ke zhoršení dopravní situace v místě?

Záměr stavby nového pavilonu nemá jako primární cíl zvýšení počtu návštěvníků zahrady, nýbrž zajištění bezpečného chovu goril, jež má v Zoo Praha dlouhou tradici. Nejedná se tedy o výstavbu pavilonu pro nový druh, ale pouze o přemístění stávající chovné skupiny v rámci areálu zoo.

U nového pavilonu goril bude otevřen nový vstup do zoologické zahrady s vazbou na MHD – uvažuje se zde například o vybudování podzemní tramvajové trasy či lanové dráhy. Zároveň se počítá s navýšením parkovacích ploch u tunelového komplexu Blanka a dojde též ke zkapacitnění jižního parkoviště Zoo Praha.

Veškeré plánované změny budou tedy pro Troju znamenat odlehčení a zlepšení dopravní obslužnosti v místě.

Byla výstavba nového pavilonu dostatečně veřejně projednávána?

S veřejností je výstavba nového pavilonu od počátku intenzivně komunikována.

Architektonická soutěž na výstavbu nového pavilonu byla ve spolupráci s Českou komorou architektů vypsána v červnu v roce 2014. Základní parametry byly projednané se všemi relevantními úřady; součástí zadání soutěže byl i požadavek, aby nový pavilon nenarušil krajinný ráz. Vítězné architektonické návrhy pak Zoo Praha přestavila 5. 1. 2015.

Všechny architektonické návrhy nového pavilonu goril byly následně prezentovány na výstavě návrhů architektonické soutěže v Trojském zámku 5. – 18. ledna 2015. Architektonické návrhy nového pavilonu goril byly také představeny odborné veřejnosti na webu České komory architektů. Vítězný architektonický návrh nového pavilonu goril měla trojská veřejnost možnost zhlédnout na každoroční výstavě Trojské plány 19. 2. – 22. 3. 2015 a v aktualizované verzi pak 11. 2. – 6. 3. 2016. U všech těchto prezentací byli přítomni i zastupitelé Městské části Praha–Troja. V dubnu 2016 byli obyvatelé městské části Troja informováni o projektu výstavby nového pavilonu prostřednictvím letáku.

Současně jednotliví dárci z řad veřejnosti přispěli prostřednictvím sbírky „Povodňové konto“ na výstavbu nového pavilonu goril částkou již 31 073 448 Kč.

 

Představujeme nový Pavilon goril


Na právě probíhající Výroční konferenci Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA), která sdružuje čtyři sta špičkových institucí, se Zoo Praha dostalo velkého uznání: jako jediný zástupce Evropy byla odbornou...

Zoo Praha byla opět nucena uzavřít své brány. Sledujte nás on-line a přečtete si také, jak nás můžete podpořit. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Vážení návštěvníci, na základě vládního usnesení je ​Zoo Praha od pátku 9. října až do odvolání zcela uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní