Den v Andách - 21. 7. 2007

Ostatní články

21. 07. 2007


Fotoreportáž

Návštěvníci, kteří přišli v sobotu 21. 7. 2007 do pražské zoo, se mohli přenést do vzdálené Jižní Ameriky. Především pro děti tu byla připravena spousta zajímavých her – chytaly vzácné pralesní motýly, stopovaly mravenečníka, visely jako lenochod či zkoušely plivat do dálky jako lamy, použily však k tomu čočku.

S jihoamerickými zvířaty se mohli blíže seznámit všichni návštěvníci u dvou informačních stánků, kde jim průvodci povídali hodně zajímavých informací. Na skok se pak děti přenesly s pohádkou k severoamerickým indiánům. Nechyběla ani čajovna a velmi atraktivní tetování jagua, které pochází od jihoamerických indiánů.

Vyvrcholením Dne v Andách byla malá rodinná oslava 4. narozenin tapíra Christiana, otce malého Heřmánka.

Sladkou tečkou za celým dnem bylo první medobraní v zoo, při kterém si mohli zájemci vyzkoušet, jak se získává med z plástů.

Den v Andách - 21. 7. 2007


Historicky jde teprve o šesté udělení tohoto světově největšího vyznamenání pro zoologické zahrady. WAZA Conservation Award získala Zoo Praha za svůj projekt Návrat divokých koní. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Zoo Praha je od dnešního dne držitelem nejvyššího ocenění Světové asociace zoologických zahrad a akvárií WAZA Conservation Award. Získala jej za projekt Návrat divokých koní a za dlouholetý přínos k záchraně koně Převalského....

Samice supa mrchožravého Bojana kroužící nad svahy východních Rodop. Bojana je prvním supem mrchožravým odchovaným v lidské péči, který se po své cestě do Afriky vrátil zpět na Balkán. Autor: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Samice supa mrchožravého Bojana ze Zoo Praha je nadějí pro budoucnost svého druhu.
Přihlášení k newsletteru