Návrat divokých koní 2013

Novinky u zvířat

01. 07. 2013


Pondělí 1. července 2013

Již potřetí se za využití armádního letounu CASA C-295M uskuteční přeprava čtyř koní Převalského z České republiky do Mongolska. Zoo Praha, která měla významný podíl na záchraně tohoto druhu před vyhubením, tak nyní sehrává klíčovou roli v mezinárodním úsilí o jeho návrat do přírody.

Letoun CASA odstartuje ze 24. Základy dopravního letectva Armády ČR v Praze-Kbelích v pondělí v 15 hodin a na nezpevněné ploše letiště v Bulganu na jihozápadě Mongolska by měl přistát v úterý ve 14.30 místního času (8.30 LSEČ). Na jeho palubě budou opět čtyři koně Převalského: klisny Lotusz (*2009), Barca (*2009), Spange (*2006) a Jácint (*2007). Po přistání v Bulganu je čeká ještě mnohahodinová cesta na autech do národního parku Gobi B, kde by měly být v noci z úterý na středu tamního času vypuštěny do aklimatizační ohrady.

První český transport koní Převalského do Mongolska navázal na transporty organizované od 90. let ze západní Evropy, které posléze z finančních důvodů ustaly; potřeba posilovat volně či polovolně žijící stáda „převaláků“ v Mongolsku však trvala a stále trvá. Uskutečnil se v polovině června 2011, kdy do oblasti Khomiin Talu byly letounem CASA a posléze auty přepraveny klisny Lima, Kordula, Cassovia a hřebec Matyáš. Lima má nyní již roční hříbě a ona i Cassovia jsou opět březí.

Mapa znázorňující trasu transportu koní z Prahy do Mongolska. Červená linka ukazuje trasu transportu z roku 2011, kteří mířil do Khomiin Talu.Mapa znázorňující trasu transportu koní z Prahy do Mongolska. Červená linka ukazuje trasu transportu z roku 2011, kteří mířil do Khomiin Talu.

Mapa znázorňující trasu transportu koní z Prahy do Mongolska. Červená linka ukazuje trasu transportu z roku 2011, kteří mířil do Khomiin Talu.

Mapa znázorňující pozemní transport koní v Mongolsku. Červená linka ukazuje trasu transportu z roku 2011, kteří mířil do Khomiin Talu.Mapa znázorňující pozemní transport koní v Mongolsku. Červená linka ukazuje trasu transportu z roku 2011, kteří mířil do Khomiin Talu.

 Mapa znázorňující pozemní transport koní v Mongolsku. Červená linka ukazuje trasu transportu z roku 2011, kteří mířil do Khomiin Talu.

Druhý transport proběhl loni v polovině července, kdy do národního parku Gobi B odcestovaly klisny Xara, Anežka, Spela a Greta. Měly by se brzo zapojit do harému hřebce Erkhese a bude možné je sledovat online – dvě z nich totiž byly označeny satelitními vysílači.

Významné je také související působení Zoo Praha v jihozápadním Mongolsku, které je hrazeno z prostředků České rozvojové agentury a přispívá k dlouhodobé udržitelnosti projektu. Proběhla rekonstrukce nemocnice ve vesnici Bij, je podporován rozvoj kooperativy, která zpracovává plsť, byl vybudován post pro strážce národního parku a podobně.

Transporty koní Převalského by nebyly myslitelné bez spolupráce Armády České republiky, České rozvojové agentury, mnoha sponzorů a veřejnosti. Jejich hlavním odborným partnerem je International Takhi Group.

Aktuální informace o průběhu letošní přepravy koní Převalského do Mongolska budeme přinášet na facebookovém profilu Návrat divokých koní.

Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha

 

 

Projekt Návrat divokých koní lze podpořit poukázáním libovolné částky na sbírkové konto Návrat divokých koní, č. ú. 107 – 475 684 0227 / 0100.

Další možností je zaslání dárcovské SMS ve tvaru DMS PREVALACIMONGOLSKO na telefonní číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč, z nich 27 Kč je určeno na záchranu koní Převalského), pošlete-li SMS ve tvaru DMS ROK PREVALACIMONGOLSKO na číslo 87 777, bude stejný příspěvek odcházet každý měsíc po dobu jednoho roku.

V našem snažení námvšak pomůžete i návštěvou Zoo Praha a nákupem suvenýrů ve stáncích označených heslem Pomáháme jim přežít.

 

Letiště v Bulganu disponuje pouze nezpevněnou přistávací plochou. Koně v transportních bednách odtud budou pokračovat nákladními vozy do oblasti Tachin Tal, která leží 200 km od Bulganu. Foto: Khalil BaalbakiLetiště v Bulganu disponuje pouze nezpevněnou přistávací plochou. Koně v transportních bednách odtud budou pokračovat nákladními vozy do oblasti Tachin Tal, která leží 200 km od Bulganu. Foto: Khalil Baalbaki

Letiště v Bulganu disponuje pouze nezpevněnou přistávací plochou. Koně v transportních bednách odtud budou pokračovat nákladními vozy do oblasti Tachin Tal, která leží 200 km od Bulganu.Foto: Khalil Baalbaki

 

Let CEF 639:
 • Pondělí 1. července v 15.00 LSEČ odlet Praha-Kbely.
 • Pondělí 1. července v 21.00 LSEČ (23.00 místního času) přistání v Kazani, odlet ve 22.30 LSEČ (00.30 místního času)
 • Úterý 2. července ve 3.45 LSEČ (8.45 místního času) přistání v Novosibirsku, odlet v 5.05 LSEČ (10.05 místního času)
 • Úterý 2. července v 8.35 LSEČ (14.35 místního času) přistání v Bulgan Sumu.
Do Kazaně budou pilotovat kpt. Jiří Ulvr a kpt. Petr Mázl. Z Kazaně budou přes Novosibirsk pokračovat pplk. Milan Laniak a mjr. Radim Ulrich. Přistání v Bulganu zajišťuje kpt. Michal Malý.
 
 
Základní informace o národním parku Gobi B:

Národní park Gobi B se rozkládá na 9000 km2 mongolské stepi a pouště. Národním parkem byl vyhlášen v roce 1975, v roce 1991 se stal biosférickou rezervací. Pro historii koní Převalského má Gobi B jedinečný význam. Právě odtud se koně Převalského dostali na začátku 20. století do Evropy a právě zde byl koncem 60. let 19. století spatřen poslední divoký kůň. A zde se také nyní nachází těžiště snah o návrat „převaláků“ do volné přírody.

Návrat koní Převalského do Gobi B začal v roce 1992 pod vedením německých a později švýcarských organizací. Na podzim roku 2009 čítala tamní populace přes 150 koní. Po kruté zimě z přelomu let 2009 - 2010 se však stav koní dramaticky snížil na pouhých 49. V současné době počet koní pomalu, ale jistě roste. Příchod nepříbuzných zvířat z Evropy představuje důležitý krok pro zdravý rozvoj tamní populace.

 
Realizační tým Zoo Praha:
Miroslav Bobek, ředitel,
Jaroslav Šimek, zoologický náměstek,
Hana Geroldová, koordinátorka in situ projektů,
Barbora Crkvová, kurátorka chovu kopytníků,
Roman Vodička, veterinář,
Jan Marek, chovatel kopytníků,
Evžen Kůs, odborný pracovník
a další
 
Partneři a podporovatelé projektu:

Leteckou přepravu zajišťuje za úhradu přímých nákladů 24. základna Dopravního letectva v Praze-Kbelích. Projekt je umožněn pouze díky pochopení Ministerstva obrany ČR.

Společnost O2 přispěla na úhradu nákladů spojených s transportem částkou 250 000 Kč. Sponzorem se stala i společnost AHOLD, která letošní Návrat divokých koní podpořila 210 000 Kč.

Projekt velmi významně podporuje Česká rozvojová agentura v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR. V součinnosti s touto agenturou připravuje Zoo Praha další aktivity, které v oblasti podporují místní obyvatele.

Neocenitelnou podporu poskytují projektu pracovníci Velvyslanectví České republiky v Mongolsku.

Dále projekt probíhá ve spolupráci se správou národního parku Gobi B (Mongolsko), s International Takhi Group a s vedoucí Evropského záchovného programu (EEP; Dr. Waltraut Zimmermann).
 

 


Obě slůňata při první, „zkušební“ procházce v travnatém výběhu Údolí slonů v úterý po poledni. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha.

Samička slona indického, která přišla na svět v sobotu 9. května, se tento týden poprvé podívala i do venkovního výběhu Údolí slonů. Skupinu samic s mláďaty budou moci návštěvníci sledovat venku za dobrého počasí...

Do sloního stáda v Zoo Praha přibyla letos na jaře hned dvě mláďata. Starší samička se narodila 27. března, mladší 9. května. Celá skupina tak nyní čítá již devět členů. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha.

Sloní samičky, z nichž první se narodila koncem března a druhá v sobotu, bývají často bok po boku a vzájemně se dotýkají choboty. Obě jsou velmi vitální a pravidelně pijí mléko od svých matek. V závislosti na počasí je...
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní