Zoo je věda - přijďte se v sobotu přesvědčit a poučit se

Akce v Zoo Praha

Martin Smrček  |  07. 03. 2017


Věděli jste, že pražská zoo je také vědeckým pracovištěm, kde probíhá výzkum zvířat a studenti vysokých škol zde zpracovávají své bakalářské a diplomové práce? Při pozorování zvířat ve velkých expozicích lze totiž získat jedinečné informace, které doplňují mozaiku poznání a mohou v budoucnu pomáhat i v ochraně ohrožených druhů.

Hroznýšovec kubánský, foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Hroznýšovec kubánský, foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

V sobotu 11. března zveme všechny návštěvníky do Přednáškového sálu, kde budou studenti i vědečtí pracovníci prezentovat výsledky svých výzkumů. Těšit se můžete na práce o hadech, a proč se jich lidé bojí, o varanech, želvách, kombách, hrabáčích či gorilách. Chybět také nebude zpráva o nejnovějších výsledcích z afrického Kamerunu, či jak je na tom ještěrka zelená žijící divoce v zoo.

Zájemci se mohou na místě zúčastnit testu, ve kterém budou vybírat nejkrásnější zvíře. Po každé prezentaci bude následovat diskuse, kde se můžete odborníků zeptat na vše, co vás zajímá. A před vzdělávacím centrem budou vystaveny tištěné výsledky výzkumu, tzv. postery, u kterých bude možno s autory diskutovat.

A pokud jste studenty vysoké školy, můžete se navíc těšit na výjimečně zvýhodněné vstupné do Zoo Praha v ceně 50,- korun. Stačí u pokladny předložit Váš vysokoškolský index.

Program přednášek ve Vzdělávacím centru:

 • 10:00 - 11:00
  Daniel Frynta: Etnozoologie a ochrana ohrožených druhů: výzkum u lovců Baka v Kamerunu
  Eva Landová: Vstupenku na archu Noemovu získávají přednostně zvířata veliká a krásná
  Lucie Průšová: Had jako evolučně relevantní stimul strachu

 • 11:00 - 12:00
  Tereza Nekovářová: Barevná percepce u primátů
  Renata Masopustová: Analýza celosvětového chovu hrabáče a možnosti zajištění genetického variability u následných generací
  Irena Schneiderová: Pražská zoo a její sysli: jak posunul chov v polopřirozených podmínkách výzkum varovných hlasů?

 • 13:00 - 14:00
  Martina Johnson Pokorná: Holka nebo kluk? Genom a pohlavní chromosomy u varana komodského
  Lukáš Kratochvíl: Stabilní pohlavní chromosomy umožňují genetické stanovení pohlaví jedinců u kožnatkovitých želv
  Michail Rovatsos: How many species of squamate reptiles can be sexed molecularly?

 • 14:00 - 15:00
  Jan Chmelař: Studium volně žijící populace ještěrky zelené na území Zoo Praha
  Petra Frýdlová: Ukončený nebo neukončený růst u čeledi Varanidae? Analýza růstových chrupavek ve stehenní kosti varanů
  Olga Šimková: Na velikosti záleží…I u hroznýšů. 
  Patricie Čechová: Vývoj obchodování s částmi těl nosorožce tuponosého a nosorožce dvourohého

 • 15:00 - 15:30
  Poster session s kávou a diskuse k posterům

Foto: Václav Šilha, Zoo Praha

Tuto sobotu se v zoo budeme věnovat ledním medvědům. Od 10.00 se bude u Vzdělávacího centra vyrábět více než metrová socha ledního medvíděte ze zmrzlých kvádrů, jejíž výrobu bude doplňovat řada tematických her, které vás...

Největší radost ze smrkových větví měl sameček slona indického Max. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha.

Sloni, zubři, bizoni i velbloudi od dnešního dne zažívají druhé Vánoce. Každý den totiž dostanou větve a jehličí z dvaadvacet metrů vysokého smrku, který na Staroměstském náměstí dokresloval od začátku prosince...
Přihlášení k newsletteru