Zoo je věda - přijďte se v sobotu přesvědčit a poučit se

Akce v Zoo Praha

Martin Smrček  |  07. 03. 2017


Věděli jste, že pražská zoo je také vědeckým pracovištěm, kde probíhá výzkum zvířat a studenti vysokých škol zde zpracovávají své bakalářské a diplomové práce? Při pozorování zvířat ve velkých expozicích lze totiž získat jedinečné informace, které doplňují mozaiku poznání a mohou v budoucnu pomáhat i v ochraně ohrožených druhů.

Hroznýšovec kubánský, foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Hroznýšovec kubánský, foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

V sobotu 11. března zveme všechny návštěvníky do Přednáškového sálu, kde budou studenti i vědečtí pracovníci prezentovat výsledky svých výzkumů. Těšit se můžete na práce o hadech, a proč se jich lidé bojí, o varanech, želvách, kombách, hrabáčích či gorilách. Chybět také nebude zpráva o nejnovějších výsledcích z afrického Kamerunu, či jak je na tom ještěrka zelená žijící divoce v zoo.

Zájemci se mohou na místě zúčastnit testu, ve kterém budou vybírat nejkrásnější zvíře. Po každé prezentaci bude následovat diskuse, kde se můžete odborníků zeptat na vše, co vás zajímá. A před vzdělávacím centrem budou vystaveny tištěné výsledky výzkumu, tzv. postery, u kterých bude možno s autory diskutovat.

A pokud jste studenty vysoké školy, můžete se navíc těšit na výjimečně zvýhodněné vstupné do Zoo Praha v ceně 50,- korun. Stačí u pokladny předložit Váš vysokoškolský index.

Program přednášek ve Vzdělávacím centru:

 • 10:00 - 11:00
  Daniel Frynta: Etnozoologie a ochrana ohrožených druhů: výzkum u lovců Baka v Kamerunu
  Eva Landová: Vstupenku na archu Noemovu získávají přednostně zvířata veliká a krásná
  Lucie Průšová: Had jako evolučně relevantní stimul strachu

 • 11:00 - 12:00
  Tereza Nekovářová: Barevná percepce u primátů
  Renata Masopustová: Analýza celosvětového chovu hrabáče a možnosti zajištění genetického variability u následných generací
  Irena Schneiderová: Pražská zoo a její sysli: jak posunul chov v polopřirozených podmínkách výzkum varovných hlasů?

 • 13:00 - 14:00
  Martina Johnson Pokorná: Holka nebo kluk? Genom a pohlavní chromosomy u varana komodského
  Lukáš Kratochvíl: Stabilní pohlavní chromosomy umožňují genetické stanovení pohlaví jedinců u kožnatkovitých želv
  Michail Rovatsos: How many species of squamate reptiles can be sexed molecularly?

 • 14:00 - 15:00
  Jan Chmelař: Studium volně žijící populace ještěrky zelené na území Zoo Praha
  Petra Frýdlová: Ukončený nebo neukončený růst u čeledi Varanidae? Analýza růstových chrupavek ve stehenní kosti varanů
  Olga Šimková: Na velikosti záleží…I u hroznýšů. 
  Patricie Čechová: Vývoj obchodování s částmi těl nosorožce tuponosého a nosorožce dvourohého

 • 15:00 - 15:30
  Poster session s kávou a diskuse k posterům

V sobotu 26. května u nás v rámci Dne Afriky oslavíme 1. narozeniny pětice gepardů a také lachtana jihoafrického Nelsona.

Za každý odevzdaný mobil nebo tablet dostává Zoo Praha 10 Kč od společnosti REMA Systém, která soutěž spolupořádá. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Letošní ročník soutěže „Staň se strážcem pralesa“, která spočívá ve sběru a následné recyklaci starých mobilních zařízení, byl velmi úspěšný. Zapojilo se celkem 56 škol a ty za necelé čtyři měsíce nashromáždily...
Přihlášení k newsletteru