1998 Dracéna krokodýlovitá

Významné odchovy

Zoo Praha  |  15. 10. 2023


První odchov na světě

Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

První odchov na světě

Ještě v šedesátých letech 20. století patřilo rozmnožování plazů v zoologických zahradách spíše k výjimkám. Jak rostlo poznání zvláštních nároků těchto poněkud tajuplných živočichů, dařily se i častější odchovy. Zoo Praha se může od devadesátých let pochlubit mnoha vynikajícími úspěchy. Patří mezi ně i rozmnožení dracen krokodýlovitých v roce 1998. V té době byl i způsob života dracen v přírodě zahalen tajemstvím, metodika chovu nebyla zpracovaná vůbec.

Foto: Archiv Zoo Praha

Draceny jsou mohutní ještěři obývající ostrůvkovitě rozsáhlá území Amazonie. Vedou napůl stromový a napůl vodní způsob života. Protože se na větvích nad vodou sluní, potřebují k životu silný zdroj přirozeného světla i tepla. Jejich potravní specializaci tvoří suchozemští i vodní plži. K drcení jejich skořápek a separaci masitých částí od ostrých úlomků jim slouží speciálně vyvinutý chrup i jazyk. Vejce kladou do hnízd stromových termitů, kteří snůšku zazdí a udržují ji v optimální teplotě i vlhkosti.

Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Simulovat všechny životní nároky dracen v lidské péči není jednoduché ani dnes. Prvním rozmnožením na světě v polovině devadesátých let předběhla Zoo Praha vývoj teraristiky o dvacet let.

Foto: Vladimír Motyčka