Informační systém pro prodej zboží v Zoo Praha

Výběrová řízení

23. 09. 2021


Nadlimitní veřejná zakázka

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vypisuje veřejnou zakázku na dodávky a služby s názvem: Informační systém pro prodej zboží v Zoo Praha.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 10. 2021 ve 14.00 hodin.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele ZDE.