Pravidla a doplňující informace

Vstupné

Zoo Praha  |  08. 08. 2016


PRAVIDLA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O ROČNÍCH VSTUPENKÁCH ZOO PRAHA

 • Roční vstupenka do Zoo Praha je vystavena na jméno a je nepřenosná pod sankcí jejího zablokování (vyjma vstupenky Firemní).
 • V případě zapůjčení /přeprodání vstupenky osobě, jejíž jméno se neshoduje se jménem, na které byla vstupenka vystavena, je Zoo Praha oprávněna vstupenku zablokovat, čímž se vstupenka stane neplatnou. V takovém případě není nárok na náhradu vstupného.
 • Platnost vstupenky je 365 dní od data vydání.
 • Vstupenka opravňuje majitele k max. 1 vstupu denně (rodinná vstupenka k max. 6 vstupům denně) a zároveň k max. 12 vstupům za rok (rodinná k max. 48 vstupům za rok).
 • Roční vstupenka na parkovné opravňuje majitele k max. 1 výjezdu z parkoviště (otevření závory) denně a zároveň k max. 12 výjezdům za rok. Roční vstupenku na parkovné lze zakoupit pouze při současné koupi roční vstupenky do zoo.
 • Vstupenka má podobu plastové karty o velikosti platební karty. Vstupenku je nutno chránit před působením magnetického pole, mechanicky, chemicky ani jinak nenamáhat a chránit ji před poškozením.
 • V případě ztráty či poškození lze majiteli na kterékoliv pokladně zoo vystavit duplikát. Je potřeba, aby se majitel prokázal průkazem (OP, ŘP, pas, Opencard, studijní průkaz…) vedeným na stejné jméno, jako je jméno, na které byla vstupenka vystavena. Vystavení duplikátu je zpoplatněno částkou 100 Kč.
 • Roční vstupenku nelze využít pro večerní prohlídky.
 • Počet zbývajících vstupů a platnost karty lze ověřit online ZDE, nebo zjistit telefonicky na tel. č. 296 112 230. Počet zbývajících vstupů lze ověřit též na speciálním čtecím zařízení u Informačního centra u hlavního vchodu.
 • Platnost roční vstupenky nelze prodloužit, nevyčerpané vstupy nelze převést.
 • Po vypršení platnosti či vyčerpání vstupů lze na stejnou kartu zakoupit a nahrát novou vstupenku stejného typu.

Přihlášení k newsletteru