Slonice pro Prahu

Pohledem ředitele

Miroslav Bobek  |  08. 10. 2012


Dokázali jsme to!

Foto (c) Miroslav BobekFoto (c) Miroslav BobekV noci ze soboty na neděli přistál v Praze nákladní hercules letectva Srí Lanky. Pro naši zoo přivezl dvě mladé slonice z Pinnawaly – Tamaru a Janitu.

Že by se něco takového mohlo podařit, si před dvěma lety nedokázal téměř nikdo představit. Získat z Asie slony je nesmírně obtížný úkol i pro velké státy se silným politickým vlivem. Pro malou zemi, jakou je Česká republika, je to úkol téměř nemožný.

Přesto máme Tamaru s Janitou v Praze! A navíc nám je za nesmírně výhodných podmínek přivezly Srí Lanka Air Force.

Nic podobného by nebylo myslitelné bez dlouhodobě zcela výjimečných vztahů mezi oběma zeměmi a bez mimořádného, více než dvouletého, nasazení mnoha lidí. Přeprava obou slonic z Pinnawaly do Prahy, kterou již mohla sledovat média, byla jejím velmi působivým vyvrcholením; významných okamžiků však byla dlouhá řada.

Začátek roku 2010:
Byla připravována stavba nového slonince v ceně stamilionů korun, naše zoo však disponovala pouze třemi slony. Kdyby více než padesátiletá sloní babička Gulab z jakýchkoli důvodů uhynula, nemohla by Shanti zůstat sama a musela by z Prahy odejít. Držet samotného samce by nemělo smysl, a tak by nezbylo, než chov slonů za nesmírných obtíží zakládat znovu. Velmi nezáviděníhodná situace…
 
Léto 2010:
Snažili jsme se o získání slonů z Asie, všechny cesty se však ukazovaly jako uzavřené, velmi pochybné anebo zcela nereálné. Tehdy jsem na Srí Lanku napsal dopis, ve kterém jsem připomněl její dar dvou slonů pražské zoo zpřed čtyřiceti let a požádal tamní vládu, zda by nezvážila jeho zopakování... Postupně pak začala ve vztahu ke Srí Lance vyvíjet velké úsilí o získání slonů pro Zoo Praha česká diplomacie.
 
Podzim 2010:
Byla zahájena stavba nového slonince.
 
Léto 2011:
V pár dnech dovolené jsem zrovna ležel u rybníka, když mi zavolal náměstek ministra zahraničí Tomáš Dub. „Kolik těch slonů chcete?“ zeptal se. Dlouhodobé snažení začalo přinášet výsledky. Otevíral se však problém, jak slony případně přepravit do České republiky.
 
Podzim 2011:
Zoo Praha navštívil se svým doprovodem velmi vlivný člen srílanské vlády, ministr petrochemického průmyslu Susil Premajayantha a prohlédl si rozestavěný sloninec. Hovořili jsme o daru až čtyř slonů pro naši zoo.
 
Začátek roku 2012:
Jednání, která vedl na Srí Lance zejména náš velvyslanec Miloslav Stašek, dospěla do stavu, kdy začala být reálně připravováno jejich předání naší straně. V jejich závěru jsme v Kolombu navštívili ministra pro ekonomický rozvoj Basila Rajapaksu, který poskytnutí slonic potvrdil. Naopak my jsme srílanské straně přislíbili poskytnout některá obtížně dostupná zvířata pro Zoo Dehiwala v Kolombu a pro nově budované safari.
Tým Zoo Praha v té době také poprvé navštívil Pinnawalu. Vybíral slonice a na červen začal připravovat jejich přepravu.
 
Jaro 2012:
Došlo k diplomatické rozmíšce mezi oběma zeměmi a zdálo se, že z dosavadních dohod zcela sejde.
Zanedlouho poté jsme v Praze naše tři slony přestěhovali do dokončovaného nového pavilonu. Vzápětí jsme ze zoo v Rotterdamu přivezli do Prahy březí slonici Donnu s její dcerou Tonyou; při jejich získávání sehrál klíčovou roli kurátor našeho chovu savců Pavel Brandl. Už jsme se nemuseli bát, že by nový sloninec mohl zůstat prázdný.
Spolu s velvyslancem Miloslavem Staškem, který celé týdny zachraňoval situaci, jsme v Kolombu posléze navštívili ministra obrany Srí Lanky Gotabayu Rajapaksu. Ten potvrdil platnost dřívějších dohod. Stále však nebylo jasné, zda půjde o dvě nebo čtyři slonice. Vzhledem k tomu, že přeprava dvou slonic běžným komerčním letem by pro nás byla ekonomicky neúnosná, otevřeli jsme otázku, zda by nebylo možné využít stroj Srí Lanka Air Force.
 
Léto 2012:
Po dalších odkladech se zintenzivnily přípravy na přepravu dvou slonic ze Srí Lanky do České republiky a dvou varanů komodských, dvou hrochů a dvou koní Převalského z České republiky na Srí Lanku. Jejich největší tíži nesl na naší straně zoologický náměstek Jaroslav Šimek, který zpracovával a projednával snad desítky dokumentů a povolení, od CITES po fumigaci. Nesčetněkrát se přitom zdálo, že vše skončí nezdarem kvůli zdánlivé banalitě. Doufám, že o tom všem také jednou napíše.
 

Události posledních dnů již dokumentují fotografie...

Jedna půlka zastupitelského sboru v Kolombu teď kroutí hlavou, jak se Čechům mohlo něco takového povést, a druhá půlka obvolává srílanské představitele s žádostmi o slony. Podařilo se dosáhnout skutečně neuvěřitelného úspěchu!

Věřím, že Tamara a Janita budou v Zoo Praha šťastné, že se jim časem narodí slůňata a že budou přinášet radost i poučení celým generacím návštěvníků. Pro všechny, kdo se na jejich příjezdu podíleli, by to byla ta největší odměna.
 
Psáno pro deníky VLP


Luskouni byli celá léta obchodováni v počtech milionů a milionů jedinců. Až po dlouhé době – a kdo ví, jestli ne příliš pozdě – se začalo pracovat na jejich účinnější ochraně. Snažíme se k ní také přispět....

Brány Zoo Praha se znovu uzavřely v pátek 9. října. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Počínaje pátkem 9. října se zoologické zahrady znovu uzavřely. Na sedmnáct dní. Opravuji: Přinejmenším na sedmnáct dní.
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní