Výlet Jana Svatopluka Presla do XXI. století

Pohledem ředitele

Miroslav Bobek  |  18. 11. 2019


Zdálo se mi, že naši zoo navštívil „otec“ českého přírodovědného názvosloví Jan Svatopluk Presl. V redingotu, s cylindrem na hlavě a se špacírkou v ruce se k hlavnímu vchodu přenesl z roku 1835. Už jsem ho tam čekal, v podpaží jeho knihu „Ssawectwo. Rukowět saustawná k poučenj wlastnjmu“. Uctivě jsem pana profesora pozdravil.

Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

„Ku svému velkému potěšení vidím, že sáhnul jste po spisu, kterým snažil jsem se v jazyku národním poskytnouti obraz celého ssavectva,“ poznamenal a vzápětí projevil přání spatřit na vlastní oči alespoň některá ze zvířat, jimž ve svém díle přiřknul česká jména.

Zatáčkou nad hlavním vchodem jsme zamířili k Indonéské džungli. Ještě než jsme do ní stačili vstoupit, pan profesor odběhl a s pohledem do kruhového výběhu zvolal:

„Hle! Dražďák! Dražďák medvědec!“

Myslel tím urzona kanadského, který se stočený vyhříval na jednom z parkosů. Nechal jsem pana profesora v domnění, že se jím vymyšlené jméno ujalo, ale současně mi došlo, že mě čeká dosti náročná procházka. Bohužel hned v přízemí Indonéské džungle se moje obavy potvrdily. U skupiny kudanů jsem svého význačného hosta zklamal. Tentokrát už jsem nedokázal dostatečně zakrýt, že jméno kudan slyším poprvé.

„Makaci?!?“ podivil se a v jeho hlase lehce zaznívala nelibost.

V nokturnu jsem si naštěstí stačil zavčasu domyslet, že rychlojazanem míní pan profesor ježuru – jméno pro ni přeložil z latinského Tachyglossus –, ale když se mě zeptal, kdy uvidíme mirkuvína, opět narazila kosa na kámen. Musel jsem přiznat svou neznalost a čelit jeho rostoucí nelibosti.

„Jméno toto navrhnul jsem v časopisu Krok,“ připustil nakonec. „Do Ssawectwa uvedl jsem již opa asijského.“

Přes cizí název orang-utang jsme se pak rychle dopracovali závěru: Orangutan!

Po zhlédnutí orangutanů – opravdu velice je obdivoval! – pokračovala naše procházka z Indonéské džungle do expozice Afrika zblízka. Tam panu profesorovi ještě pozvedla náladu přítomnost rypošů. Jméno jim vymyslel on sám, osobně, a udrželo se i po téměř dvou stech letech. Během jeho přednášky o rozdílech mezi rypošem hotentotským a předhorským jsem zoufale listoval Ssawectwem a hledal v něm další obyvatele expozice. Naštěstí se mi i v té rychlosti podařilo najít medojeda kapského – a to pod jménem rosomák dobropředhorský. Za okamžik jsem s ním zabodoval!

Dál se ten můj sen už začal zamotávat. Došli jsme k hrochům a pan profesor začal vykládat cosi o označení šachové věže slovem roch a o starém slovesu hrochati, já se divil, proč se hroch nejmenuje raději podle biblické příšery Behemota, pan profesor se rozčílil, začal mávat špacírkou – a já se v tom okamžiku probudil.

Uf! Vstával jsem celý zpocený. Celou dobu mi na tom všem bylo něco divného… Kam se nám jen ode všech zvířat poděly popisky s jejich současnými jmény???

 

Psáno pro MF Dnes


Gretin brouk Nelloptodes gretae. Foto Michael Darby, Entomologist’s Monthly Magazine

Nedávno jsem zachytil zprávu, že po Gretě Thunbergové dostal druhové jméno gretae nově popsaný brouk z Keni. Žádný krasavec. Měří přibližně jeden milimetr a nemá ani oči, ani křídla. Autor pojmenování však ujišťuje,...

Umisťování supích mláďat na umělé hnízdo ve východních Rodopech v srpnu 2018. Foto Sabina Rašková

Samička supa mrchožravého Anna se v naší zoo vylíhla loni v červnu. V srpnu jsme ji pak spolu s dalším supím mládětem převezli do východních Rodop. Tam je bulharští ochránci přírody umístili do umělého hnízda na vysokém...
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní