O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Gaston (zrušeno)

Výběrová řízení

15. 11. 2017


Veřejná soutěž

Výzva k podání nabídky ve Veřejné soutěži „O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Gaston

Předmětem Veřejné soutěže je uzavření  pachtovní smlouvy s vítězem soutěže, jejímž účelem je zajištění provozování restaurace Gaston v areálu Zoo Praha a zajišťování stravovacích potřeb pro návštěvníky zoologické zahrady za současného dodržení podmínek stanovených vyhlašovatelem v soutěžních podmínkách.

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou podrobně vymezeny v návrhu pachtovní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 této Výzvy („Návrh smlouvy“).

Veškeré informace o podmínkách výběrového řízení najdete ve Výzvě k soutěži a ostatní přílohách.

Kontaktní osobou je Mgr. Lucie Moravčíková, tel. +420 295 565 120, e-mail: lucie.moravcikova@otidea.cz

Dotazy možno přijímat nejpozději do 11.12. 2017

Termíny prohlídek předmětu pachtu: 20.11., 23.11., 30.11. a 6.12. 2017, sraz vždy v 10.00 hod. u hlavního vchodu do Zoo Praha. Zodpovědná osoba za prohlídky: Ing. Eliška Pellešová, tel. +420 725 064 847.

Termín pro odevzdání nabídek:   do  19.12. 2017 na adresu Vyhlašovatele – Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, PSČ 171 00 (provozní doba podatelny je každý všední den od 7.00 do 10.00 a od 12.00 do 15.00)   

Byly přidány nové informace, viz níže dokument pod názvem „Vysvětlení výzvy“. Termín pro odevzdání nabídek: prodlužuje se do 21. 12.  2017 do 10.00 hod. na adresu Vyhlašovatele.

Byly přidány další nové informace, viz níže dokument pod názvem „Vysvětlení výzvy_2“. Termín pro odevzdání nabídek: prodlužuje se do 05.01. 2018 do 10.00 hod. na adresu Vyhlašovatele.

Přílohy:

 

 ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ:

 

 

 


ZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní