NÁVRAT DIVOKÝCH KONÍ 2012

Novinky u zvířat

25. 07. 2012


Zoo Praha úspěšně uskutečnila druhý samostatný transport koní Převalského do země jejich předků – do Mongolska.

Foto (c) Zoo PrahaFoto (c) Zoo PrahaČtyři klisny Anežku, Xaru, Gretu a Spelu přepravila ve spolupráci s Armádou ČR do národního parku Gobi B. Všechny klisny v pořádku zvládly náročný let, přistání na nezpevněné ploše letiště v Bulganu i následný pozemní transport. V současné době se seznamují s novým prostředím v aklimatizační oboře.

Pro Zoo Praha znamená úspěšný transport důkaz, že se nám daří naplňovat poslání zoologických zahrad. Zrealizovat Návrat divokých koní podruhé bylo náročnější, protože úspěch zavazuje,“ uvedl ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek.

Zoo Praha by přepravu koní Převalského nemohla uskutečnit bez spolupráce s Armádou ČR, velvyslanectvím ČR v Mongolsku, mongolským velvyslanectvím v ČR a Českou rozvojovou agenturou a také bez podpory pražského magistrátu. I díky těmto institucím je dnes Česká republika v čele snah o návrat koní Převalského do volné přírody. Dík patří také všem lidem, kteří na cestu koní přispěli prostřednictvím sbírkového konta Pomáháme jim přežít.
Projekt Návrat divokých koní získal prestižní status oficiálního partnerského projektu WAZA. Světová organizace zoologických zahrad a akvárií takto ocenila přínos pražské zoo pro záchranu koně Převalského před vyhubením.

Méně nápadné, avšak velmi významné je i další působení Zoo Praha v západním Mongolsku: z prostředků České rozvojové agentury přispívá pražská zoo jak k lepšímu fungování národního parku Gobi B, tak ke zvýšení životní úrovně obyvatel, kteří v okolí parku žijí. V národním parku například vystavěla domky pro rangery, seníky na seno pro koně a zakoupila pro strážce dva terénní vozy. Zrekonstruuje také budovu nemocnice pro vesnické obyvatelstvo.

Do Mongolska byli přepraveni tito koně:

Anežka – Narodila se 16. 6. 2009, do aklimatizační stanice v Dolním Dobřejově přišla v květnu 2011. Je to nekontaktní klisna plašší povahy.
Greta – Narodila se 7. 6. 2008, do ČR přišla v březnu 2012. Je to méně kontaktní, dominantní klisna.
Xara – Narodila se 3. 5. 2009, do ČR přišla v březnu 2012. Jde o méně plaché, celkově klidné zvíře.
Spela – Narodila se 5. 5. 2007, do ČR přišla v dubnu 2012. Je to klisna s klidnou povahou.
 

Let CEF 663:

Koně a jejich doprovod – ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka, veterináře Romana Vodičku a kurátora kopytníků Zoo Praha Jana Marka - přepravil do Mongolska vojenský dopravní letoun CASA C–295M z 24. základny dopravního letectva Armády ČR v Praze-Kbelích.

Do Kazaně koně dopravila posádka ve složení kapitán letounu kpt. Jaroslav Bulíř, druhý pilot npor. Pavlína Engelová a palubní technici prap. Petr Krumpolc, prap. Mojmír Vavrečka, prap. Radim Rybár a prap. Tomáš Herčík.

Z Kazaně pokračovali přes Novosibirsk do Bulganu kapitán letounu pplk. Milan Laniak, druhý pilot kpt. Petr Mesarkin a palubní technici npor. Josef Rozhoň, prap. Josef Kocour, prap. Radim Rybár a prap. Tomáš Herčík. V Bulganu letoun naváděl k přistání kpt. Jiří Fedič.

Průběh transportu:

Přeprava koní do Mongolska začala brzy ráno v pondělí 16. července v aklimatizační stanici Dolní Dobřejov. Chovatelé přesunuli klisny z výběhu na dvorky, kde je veterinář uspal a odebral jim krev. Po probuzení zvířat je chovatelé postupně natlačili do přepravních boxů: nejprve Xaru, poté Gretu, Spelu a jako poslední Anežku. Nakládání boxů s koňmi na nákladní automobil skončilo před půl desátou dopoledne – tedy podstatně dříve, než tomu bylo při loňském transportu.

Nákladní vůz odvezl přepravní boxy s koňmi na 24. základnu dopravního letectva Armády ČR v Praze-Kbelích. Následovalo přemístění transportních beden do vojenského letounu, který s vzácným nákladem vzlétl po půl čtvrté odpoledne. Kvůli doplnění paliva letoun čekala dvě mezipřistání – v Kazani a v Novosibirsku.

V úterý ráno CASA přistála na nezpevněném povrchu letiště v mongolském Bulganu. Následoval pozemní transport po trase dlouhé zhruba 200 kilometrů. Vzduch měl přes den teplotu zhruba 30 stupňů Celsia; chovatelé koně chladili pomocí houní nasáklých vodou, kterými překrývali transportní boxy.

K aklimatizační oboře národního parku Gobi B koně dorazili uprostřed noci z úterý na středu. Jejich doprovod se rozhodl, že s vypuštěním zvířat z přepravních boxů nebude čekat do rána, aby v boxech netrávila déle času, než bylo nezbytně nutné. Koně tak z transportních beden vyšli za tmy, na cestu jim svítila světla aut. Po více než 35 hodinách strávených v boxech byla na zvířatech znát únava z dlouhého transportu; následujícího dne už však koně čile prozkoumávali nové prostředí v aklimatizační oboře, která má rozlohu přibližně 40 hektarů.

Základní informace o národním parku Gobi B:

Národní park Gobi B se rozkládá na 9000 km2 mongolské stepi a pouště. Národním parkem byl vyhlášen v roce 1975, v roce 1991 se stal biosférickou rezervací. Pro historii koní převalského má Gobi B jedinečný význam. Právě odtud se koně Převalského dostali na začátku 20. století do Evropy a právě zde byl koncem 60. let 19. století spatřen poslední divoký kůň. A zde se také nyní nachází těžiště snah o návrat „převaláků“ do volné přírody.

Návrat koní Převalského do Gobi B začal v roce 1992 pod vedením německých a později švýcarských organizací. Na podzim roku 2009 čítala gobijská populace přes 150 koní. Po kruté zimě z přelomu let 2009 - 2010 se však stav koní dramaticky snížil na pouhých 49. V současné době počet koní pomalu, ale jistě roste. Příchod čtyř nepříbuzných zvířat z Evropy představuje důležitý krok pro zdravý rozvoj tamní populace.

Realizační tým projektu:

Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha,
Lenka Bartůňková, koordinátorka in situ projektů Zoo Praha,
Jaroslav Šimek, zoologický náměstek Zoo Praha,
Jan Marek, kurátor chovu kopytníků Zoo Praha,
Roman Vodička, veterinář Zoo Praha,
Jana Ptačinská Jirátová, spolupracovnice Zoo Praha,
Zuzana Anna Palzer, náměstkyně ÚKV Zoo Praha,
Evžen Kůs, odborný pracovník Zoo Praha,
Marek Václavík, grafik
a další

Partneři a podporovatelé projektu:

Leteckou přepravu zajistila pouze za úhradu přímých nákladů 24. základna Dopravního letectva v Praze-Kbelích.
Zmrzlina Prima přispěla na úhradu nákladů spojených s transportem částkou 500.000 Kč. Nanuky Mrož tak pomáhají koním Převalského v návratu do přírody.

Projekt velmi významně podporuje Česká rozvojová agentura v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR. V součinnosti s touto agenturou připravuje Zoo Praha další aktivity, které v oblastech reintrodukcí koně Převalského pomáhají místním obyvatelům.

Neocenitelnou podporu poskytují projektu Návrat divokých koní pracovníci Velvyslanectví České republiky v Mongolsku.

Záštitu nad projektem převzal ministr životního prostředí pan Tomáš Chalupa.

Dále projekt probíhá ve spolupráci se správou národního parku Gobi B (Mongolsko), s Mezinárodní pracovní skupinou pro repatriaci koně Převalského (International Takhi Group) a s vedoucí evropského chovného programu (EEP; Dr. Waltraut Zimmermann).

Transport finančně podpořila německá nadace Heinz Sielmann Stiftung.

Významnou část finančních prostředků poskytla veřejnost, ať již zasláním DMS nebo nákupem merchandisingu.

 

Projekt Návrat divokých koní můžete podpořit i Vy poukázáním libovolné částky na sbírkové konto Pomáháme jim přežít, č. ú. 43 – 680 466 0247 / 0100 (k platbě, prosím, uveďte variabilní symbol 200 a do zprávy příjemci vepište slovo Návrat).
Další možností je zaslání dárcovské SMS ve tvaru DMS PREVALACIMONGOLSKO na telefonní číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč, z nich 27 Kč je určeno na záchranu koní Převalského), případně ve tvaru DMS ROK PREVALACIMONGOLSKO (v tomto případě je DMS v ceně 30 Kč odesílána jednou za měsíc po dobu jednoho roku).
V našem snažení nám však pomůžete i návštěvou Zoo Praha a nákupem suvenýrů ve stáncích označených heslem Pomáháme jim přežít.
 

  24. července 2012

 


Obě slůňata při první, „zkušební“ procházce v travnatém výběhu Údolí slonů v úterý po poledni. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha.

Samička slona indického, která přišla na svět v sobotu 9. května, se tento týden poprvé podívala i do venkovního výběhu Údolí slonů. Skupinu samic s mláďaty budou moci návštěvníci sledovat venku za dobrého počasí...

Do sloního stáda v Zoo Praha přibyla letos na jaře hned dvě mláďata. Starší samička se narodila 27. března, mladší 9. května. Celá skupina tak nyní čítá již devět členů. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha.

Sloní samičky, z nichž první se narodila koncem března a druhá v sobotu, bývají často bok po boku a vzájemně se dotýkají choboty. Obě jsou velmi vitální a pravidelně pijí mléko od svých matek. V závislosti na počasí je...
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní