1989 Hrabáč kapský

Významné odchovy

Zoo Praha  |  16. 10. 2023


První odchov v Československu, druhý v Evropě

Hrabáč kapský a Renata Masopustová, foto: Vladimír Motyčka, Zoo Praha Hrabáč kapský a Renata Masopustová, foto: Vladimír Motyčka, Zoo Praha

První odchov v Československu, druhý v Evropě

V zoologických zahradách patřili hrabáči vždy k poměrně vzácným chovancům a jejich odchovy jsou i v současnosti považovány za velký úspěch. Pokud je mají návštěvníci vidět, musí se jim upravit expozice, protože jsou to zvířata s noční aktivitou a za denního světla spí v tmavé noře. Ubikace musí také odolat jejich nesmírně silným končetinám zakončeným silnými drápy, kterými dokáží rozhrabat i pevné stěny termitiště. A navíc jsou hrabáči dost nároční na potravu.

Foto: Archiv Zoo Praha

Se všemi zmíněnými potížemi se potýkala i pražská zoo. První dvojice hrabáčů dorazila v roce 1979, byly to ale dvě samice, které dostaly jména Bojsa a Nebojsa. Až mnohem později, v roce 1987, se k Bojse, která mezitím osaměla, připojil samec Táta. Velmi dobře se sžili a takřka okamžitě se začali množit. Odchovat se podařilo hned jejich třetí mládě, které přišlo na svět v roce 1989. Jelikož je určování pohlaví u mláďat hrabáčů obtížné, dostalo původně jako domnělá samice jméno Adéla. To, že jde o samce, se zjistilo, až když hrabáč plně dospěl. Po něm následovala v roce 1994 samička Snuffy. Od té doby se v zoo vystřídalo několik hrabáčů a podařilo se odchovat další mláďata – naposledy v roce 2022 samičku, která je nyní k vidění v plzeňské zoo.