Ochrana supa mrchožravého

Projekty

Zoo Praha  |  01. 09. 2015


Sup mrchožravý je nejmenší ze čtyř druhů supů, které žijí i v Evropě, a zároveň mu náleží smutné prvenství druhu nejohroženějšího. Zoo Praha proto rozvíjí projekt na pomoc supům v jejich jihoevropské domovině.

Sup mrchožravý. Foto: Archiv Zoo Praha Sup mrchožravý. Foto: Archiv Zoo Praha

Mrchožrouti mají v přírodě důležitou roli zdravotní policie, která odklízí mrtvá zvířata. V dnešní Evropě však potrava, kterou supi najdou, nezřídka představuje časovanou bombu: někdy se jedná o otrávené návnady, které farmáři nezákonně líčí na vlky a šakaly, jindy to jsou pozůstatky zvířat zastřelených lovci, obsahující jedovaté olovo z broků. V mršinách uhynulého dobytka se zase často nacházejí zbytky léčiv, které mohou být pro supy smrtelně nebezpečné, oslabují jejich přirozenou obranyschopnost a snižují hnízdní úspěšnost. Při každoroční migraci z Evropy do Afriky a zpět pak mnozí supi zahynou po střetu s elektrickým vedením nebo s větrnými elektrárnami, nebo jsou nelegálně chyceni.

Zoo Praha odchovala za posledních deset let nejvíce mláďat supů mrchožravých v Evropě, vede pro supy evropskou plemennou knihu a záchovný program (EEP). Je také členem dozorčí rady Nadace na ochranu supů (Vulture Conservation Foundation, VCF), která usiluje o ochranu všech čtyř evropských druhů supů. Tato nadace mimo jiné šíří osvětu v evropských zemích, kde supi žijí, s cílem zastavit používání otrávených návnad.

Balkánská populace supů mrchožravých je na Červeném seznamu IUCN řazena do kategorie „kriticky ohrožený“, přitom právě z Balkánu vede jedna ze dvou hlavních tahových cest supů. Třetina celé balkánské populace – tedy necelých 30 dospělých párů – žije v Bulharsku. Právě s bulharskou ochranářskou organizací Green Balkans proto Zoo Praha od roku 2013 rozvíjí projekt, jehož dlouhodobým cílem je návrat supů mrchožravých vylíhnutých v lidské péči do balkánské přírody. Jednou z nutných podmínek k dosažení této mety je úspěšně rozmnožovat supy v chovatelských institucích, aby byl zajištěn dostatek mladých jedinců vhodných k vypuštění. V první etapě projektu proto Zoo Praha finančně pomohla organizaci Green Balkans s výstavbou chovných voliér pro supy a v současnosti podporuje rozšíření chovu supů mrchožravých do dalších zoologických zahrad. Pod vedením Zoo Praha jsou do partnerských zoo umisťováni také trvale hendikepovaní supi z přírody, kteří se vinou svého zranění nemohou vrátit do volnosti. V zoologických zahradách se stávají cennou posilou chovu.

Aktivity Zoo Praha na poli ochrany supů v přírodě se neomezují pouze na Bulharsko. V rámci vedení Evropského záchovného programu (EEP) jsme se v srpnu 2015 zúčastnili převozu čtyř mladých supů mrchožravých do Itálie, s cílem vypustit je, společně s dvěma jedinci z toskánské chovné stanice CERM, do přírody. Dva ze čtyř těchto supů se vylíhli v Zoo Praha, jedno mládě bylo ze Zoo Zlín a jedno ze zoo v Jerez la Frontera ve Španělsku. Jako místo vypuštění byl vybrán hluboký vápencový kaňon Gravina di Laterza v italské Apulii. Supi byli před vypuštěním označeni vysílačkami, umožňujícími jejich sledování v terénu, a následně převezeni do vypouštěcí skalní niky – sítí chráněného výklenku ve skále, kde si několik dnů před vypuštěním zvykají na nové podmínky. Krmení i napájení je během aklimatizace a pobytu ve vypouštěcí nice prováděno shora tak, aby ptáci nepřišli do kontaktu s lidmi, a po celou dobu příprav na vypuštění jsou ptáci sledováni kamerou. V okamžiku vypuštění je síť chránící výklenek stržena a supi mohou přirozeně odletět. 

V roce 2017 pražská zoo za pomoci sponzora zajistila finanční prostředky na zakoupení SUV vozu pro organizaci Green Balkans k zajištění dostupnosti do vzdálených míst v málo přístupném terénu. 

Pomáhejte s námi:

Zapojit se do ochrany supů mrchožravých v přírodě můžete i Vy, a to už pouhou návštěvou pražské zoo. Každým vstupem do zoo totiž přispíváte 3 Kč na ochranu ohrožených druhů zvířat v rámci projektu Tři koruny ze vstupného. Pomoct také můžete nákupem vybraných suvenýrů v areálu zoo, převodem libovolné částky na sbírku Pomáháme jim přežít nebo zasláním dárcovské dms.

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na projekt přispějete částkou 29, 59 nebo 89 Kč. Využít můžete také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se vámi zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha), a to na všechny uvedené částky. Pro zrušení trvalého příkazu zašlete SMS ve tvaru STOP OHROZENEDRUHY na číslo 87 777.

Sbírkové konto Pomáháme jim přežít č. ú. 43 - 680 466 0247 / 0100
DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
Jednorázovou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90
Trvalou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777

Vynaložení prostředků:

Záchranné stanici Green Balkans ve Staré Zagoře v Bulharsku jsme poskytli 16 000 euro na výstavbu tří voliér. Ty poslouží jednak k umístění zraněných či jinak handicapovaných jedinců z volné přírody, jednak k sestavování potencionálních chovných párů a k samotnému chovu, přičemž odchovaná mláďata jsou určena k vypuštění do přírody.

Další podpora z pražské zoo je určena na financování výstavby krmného místa pro supy v Bulharsku s rozpočtem 7 500 euro. Krmné místo supům poskytne dostatek potravy v době, kdy pečují o mláďata, a po dlouhé migrační cestě z Afriky poslouží jako první zastávka, kde ptáci načerpají ztracenou energii. Jen kvalitní síť krmných míst snižuje rizika spojená s úhyny supů po pozření otrávené návnady.

Sup ve volné přírodě. Foto: Archiv Zoo Praha.Sup ve volné přírodě. Foto: Archiv Zoo Praha.

Partneři projektu

S podporou: 

logo MHMP 800px sRGB 200            

 

Spolupracují: 

                       

 


ZOOPRAHA.CZ

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní