Ochrana ptáků na Filipínách (ostrov Negros)

Projekty

Zoo Praha  | 


Filipíny jsou jedním z druhově nejbohatších regionů světa. Zdejší jedinečné ptačí druhy však ohrožuje děsivé tempo, s nímž mizí jejich domovské lesy. Budoucnost většiny filipínských sov i mnoha dalších ptáků je proto nejistá.

Foto: Archiv Zoo Praha Foto: Archiv Zoo Praha

V ochraně řady ohrožených druhů Filipín sehrává významnou roli záchranná stanice NFEFI-BCC (Negros Forests and Ecological Foundation Inc. – Biodiversity Conservation Center), ležící na ostrově Negros. Zoo Praha s ní proto navázala spolupráci. Původně se jednalo pouze o projekt na záchranu výra filipínského, filipínského endemita, jehož početní stavy v přírodě stále klesají. Později však byli přibráni i další ptáci. Dnes se Zoo Praha podílí na ochraně hned tří druhů filipínské avifauny:

  •  Výr filipínský (Bubo philippensis)
  •  Výreček filipínský (Otus megalotis)
  •  Zoborožec rýhozobý (Penelopides panini panini)

U všech zmíněných druhů monitoruje stanice NFEFI-BCC jejich přirozené prostředí a vede osvětu mezi místními obyvateli. Pro výra a zoborožce také buduje záložní populaci v lidské péči, další záložní populace vznikají u některých z nich v pražské zoo. Mimo jiné jsme jako první zahrada v Evropě vystavili výrečka filipínského, jehož jeden poddruh je v přírodě silně ohrožen. Tvorba záložních populací je nezbytným opatřením pro případ krizového vývoje volně žijících populací. Pokud by k němu došlo, potomci ptáků chovaných lidmi by mohli být ve vhodných lokalitách do přírody navráceni.

Výry filipínské, s nimiž projekt začínal, rozmnožuje stanice NFEFI-BCC jako jediná na světě. Projekt na jejich ochranu zde běží už od roku 1995 a do roku 2014 se zde odchovalo již 17 mláďat. Zoo Praha se na projektu podílí od roku 2007. Z prostředků získaných projektem Koruna ze vstupného zoo finančně podpořila výstavbu nového chovatelského zařízení ve stanici na ostrově Negros a průběžně se podílí na jeho další údržbě a rozšiřování.

Poháhejte s námi

Každou návštěvou zoo přispíváte částkou 2 Kč na ochranu ohrožených druhů zvířat v rámci projektu Koruna ze vstupného. Podpořit ochranu ptáků na Negrosu můžete také nákupem vybraných suvenýrů v areálu zoo, převodem libovolné částky na sbírku Pomáháme jim přežít nebo zasláním dárcovské dms. Cena jedné dms je 30 Kč, na projekt přispějete 28,50 Kč. Pokud využijete roční variantu dms, 30 Kč se bude se z vašeho účtu odečítat každý měsíc automaticky po dobu jednoho roku.

Sbírkové konto Pomáháme jim přežít č. ú. 43 - 680 466 0247 / 0100
DMS OHROZENEDRUHY Jednorázovou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777
DMS ROK OHROZENEDRUHY Roční DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777

Zakupte si některý z dárkových předmětů s logem Pomáháme jim přežít v e-shopu Zoo Praha. Část z výtěžku triček, hrnečků, knížek, cd či dvd je určen na ochranářské projekty.