Toulavý autobus

Ochrana goril v Africe

Zoo Praha  |  08. 01. 2018


Toulavý autobus od ledna roku 2013 každoročně přepravuje děti do záchranných stanic pro primáty v Méfou (v minulosti i do Limbe) a do zoologické zahrady Mvogt-Betsi, které tak mají možnost vidět gorily i jinak, než pouze jako maso na talíři nebo jako zdroj obživy pytláků. Setkání s těmito mimořádnými živočichy dětem přináší zážitek na celý život. Včetně roku 2017 bylo do projektu doposud zapojeno přes 900 dětí a Toulavý autobus celkem vyjel na 51 jízd.

Toulavý autobus na cestách, foto (c) Khalil Baalbaki Toulavý autobus na cestách, foto (c) Khalil Baalbaki

Cílem projektu je zlepšit přístup mladé generace k ochraně přírody a ohrožených druhů, zejména goril nížinných. Díky výchovnému rámci jízd, během nichž jsou dětem představeny myšlenky udržitelného rozvoje využívání zdrojů pralesa a ochrany přírody, nalézají děti cestu k pochopení celého problému. Součástí projektu je i Ekoklub založený v obci Somalomo v roce 2013, jehož členové se aktivně podílí na osvětové činnosti a různými způsoby hledají alternativu pro přežití bez ohrožování biodiverzity. 

Toulavý autobus je dosavadním vyvrcholením ochranářských aktivit Zoo Praha ve střední Africe. Zoo Praha se dlouhodobě zapojuje do ochrany přírody v Kamerunu, a to zejména řadou vzdělávacích aktivit orientovaných na děti, podporou strážců Biosférické rezervace Dja či Limbe Wildlife Centre. Toulavý autobus v Kamerunu sváží děti z pralesních oblastí do Méfou či Mvogt-Betsi (v minulosti i do Limbe), aby v tamních záchranných stanicích pro primáty či zoologických zahradách absolvovaly vzdělávací program a měly možnost spatřit gorily jako fascinující živé tvory. Jízdy probíhají pouze v období sucha a kvůli možnému narušení školní docházky se organizace jízd soustřeďuje zejména do období prázdnin. První jízda se uskutečnila v lednu 2013 za účasti patrona projektu, fotbalisty Karla Poborského, a tehdejší primátor hl. m. Prahy, doc. Bohuslav Svoboda, nad projektem převzal záštitu. Další jízdy autobusu úspěšně probíhají dle ročního harmonogramu jízd.

Pro účely projektu získala Zoo Praha do bezplatného užívání část základny ve vesnici Somalomo na okraji Biosférické rezervace Dja, která je součástí Světového dědictví (UNESCO). Projektu Toulavý autobus a dalším vzdělávacím aktivitám Zoo Praha je v Somalomo k dispozici křídlo administrativní budovy se dvěma vybavenými kancelářemi a polovina ubytovací budovy s velkým obytným prostorem, dvěma ložnicemi, kuchyní a příslušenstvím.

Prostředky poskytnuté Zoo Praha slouží k pokrytí veškerých nákladů na provoz projektu, mezi které patří zejména zajištění jízd autobusu včetně ubytování a stravování dětí v místech výuky a výroba vzdělávacích materiálů.

Více informací najdete na webu a facebooku.

Partneři projektu

S podporou: 

logo MHMP 800px sRGB 200                               

 

Spolupracují: 

 

 

 


ZOOPRAHA.CZ

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní