Záchrana goril v národním parku Kahuzi Biega, DR Kongo

Ochrana goril v Africe

Zoo Praha  |  03. 09. 2013


NP Kahuzi Biega je útočištěm největších goril – tzv. východních nížinných goril (Gorilla beringei graueri). V uplynulých 10–15 letech však utrpěly ze všech goril největší ztráty. Proto se na ně zaměřil záchranný projekt.

Cíle projektu: Znovunastolení dohledu a pravidelného monitoringu populace goril v národním parku Kahuzi-Biega ve východní část DR Kongo, který byl vážně postižen vojenskými operacemi.

Popis projektu: Ozbrojené konflikty v DR Kongo na více než deset let přerušily možnost správy národního parku Kahuzi Biega a otevřely prostor pro ilegální lov a drancování přírodních zdrojů. V současnosti je v zájmu záchrany zdevastované populace goril nutno znovunastolit dohled a pravidelné sledování zbývající gorilí populace. Projekt záchrany goril v NP Kahuzi Biega zajišťuje Konžský institut pro ochranu přírody (Congolese Institute for the Conservation of Nature) za mezinárodní podpory. Tento projekt byl zahájen v roce 2009 v rámci Roku gorily (Year of the Gorilla) podporovaného UNEP a UNESCO, do něhož se Zoo Praha aktivně zapojila prostřednictvím Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA).

Vynaložení prostředků: V předchozích letech jsme poskytli dar národnímu parku Kahuzi Biega v DR Kongo na projekt realizovaný v rámci „Roku gorily“ k zabezpečení monitoringu místní existenčně ohrožené gorilí populace.


ZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní