Nový domov pro kotuly

Připravujeme


Kotulům veverovitým, čilým opičkám původem z Jižní Ameriky, stavíme nový domov. Původní domeček bude zbourán během úprav kmenových stok, které procházejí areálem zoo.

Nový domov pro kotuly v červnu 2019. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Nový domov pro kotuly v červnu 2019. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

V minulých letech byla na Trojském ostrově realizována velká vodohospodářská investice – Nová vodní linka, která znamená výrazné rozšíření kapacity Ústřední čistírny odpadních vod. Pro řádný chod čistírny je nutné ještě upravit nátoky kmenových stok, takzvaný nátokový labyrint. Součástí této akce budou i výrazné úpravy pravobřežních kmenových stok „E“ a „F“, které procházejí areálem Zoo Praha.

Patrně již tuto zimu (vymínili jsme si, že práce musí být realizovány mimo hlavní návštěvnickou sezonu) bude stavební činností dotčen prostor od stájí paovcí hřivnatých a voliéry ibisů skalních po vyhlídku do výběhu gepardů a expozici kotulů. Gepardí vyhlídka a ubikace kotulů budou v rámci této stavby zbourány.

Součástí projektu je sice obnova obou objektů v původním stavu, ale naši kotulové by řádově půl roku neměli střechu nad hlavou. Proto jsme se s investorem stavby nátokového labyrintu dohodli, že v předstihu zajistí pro kotuly náhradní objekt.

Stavba domku pro kotuly v březnu 2019. Foto: Miroslav Bobek, Zoo PrahaStavba domku pro kotuly v březnu 2019. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Stavba jednoduché, převážně dřevěné ubikace mezi rybníčkem čápů černých a pavilonem gaviálů byla zahájena letos koncem prvního čtvrtletí a 11. června byla zhotovitelem předána investorovi. Bezprostředně po převzetí stavby požádal investor místně příslušný stavební úřad o závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a po obdržení kolaudačního souhlasu předal ubikaci kotulů zoologické zahradě do užívání. Naši návštěvníci tak již brzo budou mít možnost pozorovat dovádění tlupy kotulů na ostrově v sousedství ostrova gibonů stříbrných.

Nový domek pro kotuly se nachází v části zoo zvané Vodní svět. Foto: Petr Hamerník, Zoo PrahaNový domek pro kotuly se nachází v části zoo zvané Vodní svět. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha


ZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní