Nový domov pro kotuly

Připravujeme


Kotulům veverovitým, čilým opičkám původem z Jižní Ameriky, stavíme nový domov. Původní domeček bude zbourán během úprav kmenových stok, které procházejí areálem zoo.

Nový domov pro kotuly v červnu 2019. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Nový domov pro kotuly v červnu 2019. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

V minulých letech byla na Trojském ostrově realizována velká vodohospodářská investice – Nová vodní linka, která znamená výrazné rozšíření kapacity Ústřední čistírny odpadních vod. Pro řádný chod čistírny je nutné ještě upravit nátoky kmenových stok, takzvaný nátokový labyrint. Součástí této akce budou i výrazné úpravy pravobřežních kmenových stok „E“ a „F“, které procházejí areálem Zoo Praha.

Patrně již tuto zimu (vymínili jsme si, že práce musí být realizovány mimo hlavní návštěvnickou sezonu) bude stavební činností dotčen prostor od stájí paovcí hřivnatých a voliéry ibisů skalních po vyhlídku do výběhu gepardů a expozici kotulů. Gepardí vyhlídka a ubikace kotulů budou v rámci této stavby zbourány.

Součástí projektu je sice obnova obou objektů v původním stavu, ale naši kotulové by řádově půl roku neměli střechu nad hlavou. Proto jsme se s investorem stavby nátokového labyrintu dohodli, že v předstihu zajistí pro kotuly náhradní objekt.

Stavba domku pro kotuly v březnu 2019. Foto: Miroslav Bobek, Zoo PrahaStavba domku pro kotuly v březnu 2019. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Stavba jednoduché, převážně dřevěné ubikace mezi rybníčkem čápů černých a pavilonem gaviálů byla zahájena letos koncem prvního čtvrtletí a 11. června byla zhotovitelem předána investorovi. Bezprostředně po převzetí stavby požádal investor místně příslušný stavební úřad o závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a po obdržení kolaudačního souhlasu předal ubikaci kotulů zoologické zahradě do užívání. Nyní již zbývá jen zbudovat venkovní pergolu. Naši návštěvníci tak již brzo budou mít možnost pozorovat dovádění tlupy kotulů na ostrově v sousedství ostrova gibonů stříbrných.

Nový domek pro kotuly se nachází v části zoo zvané Vodní svět. Foto: Petr Hamerník, Zoo PrahaNový domek pro kotuly se nachází v části zoo zvané Vodní svět. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha


ZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní