Výběrová řízení

Výběrová řízení

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen „Obz“) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ: „CMS pro správu webu zoopraha.cz, eshopu a dalších online služeb“

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na: nákup dotykových panelů v outdoorovém provedení, jakož i zajištění jejich servisu a správy.

Zoo Praha vyzvala vybrané uchazeče k předložení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem: „CMS pro správu zoopraha.cz, eshop a další online služby“