Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Zadavatel má zájem na vybudování a následném provozování naučné stezky, paleontologického pískoviště a výstavní a nákupní galerie na vybraných pozemcích nacházejících se v areálu Zoologické zahrady v Praze, přičemž výše uvedené stavby by vybudoval a následně provozoval dodavatel (koncesionář)....

Veřejná zakázka na stavební práce

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen „Obz“) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ: „Interaktivní aplikace pro dotyková zařízení“ Lhůta pro podání návrhu počíná běžet dnem vyhlášení obchodní veřejné soutěže na internetových...