Dodávka motorové nafty pro Zoologickou zahradu hl. m. Prahy (ukončeno)

Výběrová řízení

14. 08. 2019


Veřejná zakázka

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka motorové nafty pro Zoologickou zahradu hl. m. Prahy.

Účastníci mohou zasílat případné písemné věcné dotazy k této výzvě tak, aby byly doručeny nejpozději do tří dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. Kontaktní osoba je ing. Karel Hasman, vedoucí provozního odboru, tel.: 603 544 078, e-mail hasman@zoopraha.cz.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 9. 2019 v 10:00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu sídla zadavatele nebo předat osobně v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hodin (poslední den lhůty, tedy 24. 9. 2019, pouze do 10:00) v podatelně v sídle zadavatele.

Přílohy:


ZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní