MAYDAY 2019 - Jsme jeden svět

Pro školy

22. 01. 2019


Zoo Praha se dlouhodobě podílí na ochraně volně žijících zvířat a do těchto činností tradičně zapojujeme i školní kolektivy. Jednou z těchto aktivit je účast v kampani EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) na ochranu ohrožených druhů a skupin zvířat nazvané  MAYDAY, ke které se každý rok připojujeme a ke spolupráci zveme právě školní kolektivy, kterým není osud zvířat lhostejný.

Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Téma roku 2019: Jsme jeden svět

Planeta Země – třetí planeta sluneční soustavy, jediná planeta, kde je potvrzen život, stará více než 4,6 miliard let. Planeta Země je pozoruhodné místo, které se ale za poslední roky vlivem lidské činnosti rychle mění.

Na planetě Zemi najdeme různé biomy, tedy velké souvislé oblasti (ekoregiony), z nichž jsou mnohé činností člověka ohrožené a rychle mizí. Jedním z nejznámějších je prales: z původní rozlohy pralesů však za pár posledních desetiletí zmizelo více než 80 procent. Na Zemi dnes existuje pouze sedm velkých, souvislých pralesních oblastí.

Pro letošní ročník kampaně MAYDAY jsme vybrali 7 různých biomů, 7 témat, 7 míst naší planety, kde žijí zvířata, která jsou přímo ohrožená a která můžete vidět v Zoo Praha. Pro svůj projekt si vyberte kterýkoliv z navržených biomů, případně jakékoliv zvíře typické pro danou oblast. O biomu či zvířeti si zjistěte co nejvíce informací týkajících se zvláště problematiky ohrožení a ochrany daného biomu a zvířat. Se získanými poznatky seznamte děti ve škole, a hlavně návštěvníky zoo v rámci celodenní akce MAYDAY. Zde také můžete nabídnout k prodeji výrobky, které jste pro kampaň MAYDAY vyrobili, a zisk věnovat na podporu projektů Zoo Praha na ochranu zvířat v jejich přirozeném prostředí (in-situ projekty) POMÁHÁME JIM PŘEŽÍT.

 

Témata pro rok 2019:

1. Prales
Jedno z nejtajemnějších, nejdivočejších a nejméně prozkoumaných míst naší planety. Právě zde odborníci každoročně objevují nové druhy zvířat. Hrozí ale nebezpečí, že mnoho pralesních druhů zvířat zmizí dříve, než je stačíme poznat. Pralesy patří mezi nejohroženější oblasti Země. Poskytují nejen kvalitní dřevo, ale těží se v nich i vzácné nerostné suroviny. Se ztrátou původního životního prostředí mizí mnoho jedinečných druhů zvířat. Negativní vliv má i nekontrolovaný lov pro trofeje či maso (tzv. bushmeat), kvůli kterému jsou ohrožené například gorily, orangutani, pralesní sloni a další. 

2. Oceán
Oceány pokrývají přes 2/3 zemského povrchu. Každoročně se do nich dostane více než 8 milionů tun plastů. Plasty tvoří až 80 procent veškerého odpadu v mořích a jejich životnost je „nekonečná“. Plastový odpad pocházející převážně z pevniny zabíjí každý rok až milion mořských ptáků, 100 tisíc mořských savců, mořských želv a nespočet ryb. Oceány nejsou bezedné, je nezbytné okamžitě změnit chování, odpady zpracovávat na souši a oceány chránit. Prvním krokem je omezení jednorázových plastových odpadů, jejich třídění pro další zpracování a čištění oceánů.

3. Poušť
Mnoho lidí považuje poušť za neúrodnou oblast, která trpí nedostatkem vody. Jedním z neodmyslitelných rysů je nedostatek vegetace a střídání extrémních teplot. Klasickým příkladem pouště jsou Sahara či Arabská poušť, za největší poušť se někdy považuje Antarktida. K šíření pouští svou činností přispívá i člověk - přibližně 74 000 km² orné půdy se každý rok promění v poušť. Příčinami jsou nejen změny klimatu, ale i kácení lesů. Když bychom si měli vybavit zvíře, které charakterizuje pouště, většině z nás se vybaví velbloud, ale život v pouštích je velmi rozmanitý. Můžeme zde najít spoustu dalších druhů, od drobných šelem počínaje jako jsou surikaty či fenci až po nepřeberné množství nejrůznějších druhů plazů.

4. Tajga
Tajga je oblastí severských jehličnatých lesů, které se rozprostírají v souvislém pásu na značné části severní polokoule, od  Severní Ameriky a severní  Evropy až po  Asii. Území tajgy se vyznačuje specifickými klimatickými podmínkami. Charakteristické pro podnebí tajgy jsou především dlouhé tuhé zimy s velkou sněhovou nadílkou a krátká horká léta. Za plíce planety Země bývaly dlouho považovány hlavně tropické lesy v Amazonii. Jenže podle posledních výzkumů se zdá, že pro severní polokouli hrají nejdůležitější roli lesy sibiřské tajgy. Kromě nemalého rizika požáru tajgu ohrožuje globální oteplování a s ním související tání dosud věčně zamrzlé půdy (permafrostu), která má v sobě ukryto nemalé množství organických látek. Sibiřské lesy navíc skrývají nepředstavitelné množství metanu, který by při uvolnění z důvodu oteplení způsobil obrovské problémy.  Ze zvířecích obyvatel tajgy jsou nejznámější například medvědi, lišky, bobři a losi.

5. Polární pustina

Polární oblasti jsou velkou část roku pokryté ledem a sněhem. Pro budoucnost lidstva jsou velmi důležité, vždyť Antarktida je považována za největší zásobárnu pitné vody naší planety. Na první pohled jde o pusté území, které však obývá mnoho jedinečných zvířat. Jižní polokoule patří tučňákům, severní ledním medvědům. Plochy kryté ledem se vlivem oteplování stále zmenšují, takže například ledním medvědům hrozí vyhynutí.

6. Stepi a savany
Step, prérie, pampa a savana se nejčastěji nacházejí v rovinách nebo jen mírně zvlněné krajině naší planety. Stepí jsou označovány travnaté oblasti mírného pásu Eurasie, prérii nalezneme v Severní Americe, pampu v Americe jižní. Pro zdejší klima je charakteristické horké léto a chladné zimy. Kvůli nedostatku srážek zde neroste mnoho stromů a organismy musejí být dobře přizpůsobené hospodaření s vodou a velkým tepelným výkyvům. Nejznámější zástupci fauny uvedených oblastí jsou například kůň Převalského, lama, pes hřivnatý či bizon. Savana je označení pro travnaté oblasti tropických a subtropických oblastí. V průběhu roku je zde vyhraněné období dešťů a období sucha. V savanách nacházejí optimální životní prostředí především býložravci, jako jsou zebry, žirafy, pštrosi či mnohé antilopy, ale na své si přijdou i šelmy jako jsou například lvi či gepardi.

7. Lesy mírného pásma
Lesy mírného pásu jsou jedním z nejvýznamnějších ekosystémů na světě, zejména v našich zeměpisných šířkách. Ekologické funkce lesů mírného pásma jsou naprosto nezastupitelné - zadržují v krajině velké množství vody, které se uvolňuje postupně, zabraňují erozi území. Lesy mírného pásma jsou významným ekosystémem produkujícím kyslík. Vyznačují se také největší biodiverzitou živočišných druhů mírného pásma. Na velké části byly původní plochy nahrazeny hospodářským lesem, a to většinou monokulturou. Proto jsou dnes území s původními lesy většinou chráněna systémem národních parků a rezervací. Právě v těchto oblastech poté nalezneme původní rozmanitost a druhovou bohatost lesů mírného pásma, například velké množství ptačích druhů.

MAYDAY letos připadá na 8. května. Pokud se chcete připojit, neváhejte!

Projekty budou prezentovány 8. května 2019 v rámci tzv. dne MAYDAY, a to přímo v Zoo Praha na samostatném stanovišti obsluhovaném žáky vaší školy. Cílem zúčastněných tříd bude seznámit návštěvníky zajímavou a hravou formou s problematikou ohrožení a ochrany vybraného biomu a zvířat. Současně je úkolem tříd nabízet návštěvníkům své výrobky a předměty a získávat finanční prostředky na ohrožená zvířata. Z výnosu prodeje věnují děti čistý zisk na sbírkové konto „Pomáháme jim přežít“.

Jednotlivé třídní projekty a prezentace po skončení akce vyhodnotíme a vítězům zašleme diplomy. Současně si všichni účastníci budou moci vybrat oficiální propagační předměty Zoo Praha (knihy, trička, hrnečky apod.) v hodnotě maximálně odpovídající částce, kterou na sbírkové konto vybrali.

Akce pod názvem MAYDAY se může v areálu Zoo Praha z kapacitních důvodů zúčastnit maximálně 12 školních kolektivů. Jakmile budou stanoviště obsazena, budeme nuceni další zájemce odmítnout. Přihlášeným třídám zajistíme prostor a technické zázemí k prezentaci. Ráno 8. května se dostaví jednotlivé skupiny dětí pod vedením učitelů (poskytujeme až 30 volných dětských vstupenek na jednu skupinu). Detaily k vlastnímu dni MAYDAY budou před akcí s každým kolektivem upřesněny.

Dotazy směřujte na veverkova@zoopraha.cz, tel. 296 112 116.

V případě zájmu vám zašleme přihlášku k vyplnění.

 Těšíme se na Vaši účast!


Nabídka školám a objednávání

Online registrace

Zoo Praha nabízí školám několik typů vzdělávacích aktivit. Na následujících stránkách máte možnost se s nabídkou seznámit a v případě zájmu si požadovaný produkt jednoduše objednat.

Vybírat můžete z prohlídky s průvodcem (prohlídka části zoo na vybrané téma), výukových programů (programy vedené lektory, jichž se žáci aktivně účastní) a doplňkové programy (pracovní listy, učitelské balíčky).

Online registrovat se můžete zde.

Objednávkový formulář byl správně odeslán v případě, že jste obratem obdrželi automatickou odpověď. Objednávka je přijata až po obdržení mailového potvrzení osobou ze Vzdělávacího a programového oddělení.

happy mondays banner
Pro děti ve věku od 3 do 15 let nabízíme každé pondělí roku 2017 (vyjma července, srpna a státních svátků) zvýhodněné vstupné za 50 Kč! Více informací zde.

 

ZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní