Registrace Zoo Praha

Typ podpory
Sponzoring = podpora zvířete libovolnou částkou od 100 Kč výš
Adopce = podpora zvířete pevně stanovenou částkou (uvedena u každého druhu)
Obnova existujícího
Zvíře
Částka
Způsob platby
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Informace o plátci
Příjmení / Název společnosti
Jméno
Titul
Ulice + č.p.
Město
PSČ
Stát
Telefon
Fax
E-mail
DIČ
Požaduji potvrzení o poskytnutí plnění pro daňové účely.

Informace o obdarovaném (nemusíte vyplňovat není-li zamýšleno jako dar)
Obd. jméno
Obd. titul
Obd. ulice + č.p.
Obd. město
Obd. PSČ
Obd. e-mail
Text na cedulku
Text na cedulku u expozice zvířete je ve tvaru Jméno Příjmení, Město. Chcete-li na cedulku místo tohoto standardního textu uvést text jiný, vypište jej zde (v takovém případě bude na cedulce uveden pouze tento zde napsaný text). Max. délka je 30 znaků včetně mezer. Zadávací políčko Vám neumožní překročit tento limit.
Datum na certifikát ve tvaru dd.mm.rrrr
Zasílání informací ze Zoo Praha
Poštovní zásilky zasílat
Poznámka
Prosím vyplňte kolik je 3 krát 7