Gazella 47–48/2020–2021

Vydání časopisů

Zoo Praha  |  03. 01. 2023


Obsah
Contents

Úvodem
Introduction

Stavy zvířat chovaných v roce 2020
List of animals kept in 2020

Stavy zvířat chovaných v roce 2021
List of animals kept in 2021

EVŽEN KŮS
Historie sborníku GAZELLA
The history of GAZELLA journal

MIROSLAV BOBEK & IVAN REHÁK
Notes on reptiles traded in bushmeat markets in Central Africa
Poznámky k plazům obchodovaným na trzích se zvěřinou ve střední Africe

IRENA SCHNEIDEROVÁ & MARKÉTA POSSELTOVÁ
Rozmnožování a postnatální vývoj bércounů (Macroscelidea) s příspěvkem o prvním odchovu bércouna afrického (Macroscelides proboscideus) v Zoo Praha
Reproduction and postnatal development in sengis (Macroscelidea) with a contribution about the first breeding of the round-eared sengi (Macroscelides proboscideus) at Prague Zoo

IVETA MYŠKOVÁ & ROMAN VODIČKA
Morfofyziologické adaptace související s výživou – přežvýkaví (Ruminantia)
Morphophysiological adaptations associated with nutrition – ruminants (Ruminantia)

MIROSLAVA KĽUČÁROVÁ
Operant conditioning – is training everything we do?
Operantní podmiňování – je tréninkem vše, co děláme?

ZBYNĚK ŠÍŠA
Od Babyho k Amalee – 89 let chovu slonů v pražské zoo
From Baby to Amalee – 89 years of breeding elephants in Prague Zoo

VERONIKA ZAHRADNÍČKOVÁ, PETR BENDA & JAN ROBOVSKÝ
Sloni chovaní v Zoo Praha – soupis odborné literatury, diplomových prací a sbírkového materiálu
Elephants kept in Prague Zoo – list of scientific literature, theses and collection specimens